גיליון 6856 עמוד 117 מתאריך 14/08/2014תאריך מתן צו פשיטת רגל

מס. תיק

ביהמ״ש

מס׳ תיק 73״ ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

02/07/14

77870-00-10

02477

ת.ד. 20^77 0/0, תל אביב - י-ו

309701ר4

טויטו דוד

7/14ר/1ר

2771-05-12

08074

תסילת יעו 0ים 71/0, תל אביב -י-ו

054143750

טוליבייב סבטלנה

00/07/14

78747-07-10

04720

התבוס 17/0 , בת ים

54407843

טסגן כוהבה

03/04/14

3-07-12ר371

07074

קובלסקי 22/0, בני בסק

31237371

כהן איציק

23/07/14

19894-07-10

07714

אובלסקי 2210, בני בסק

50575351

ק- מיסה

27/07/14

40724-05-10

07292

בס יהודה 11/7 ד', בת ים

51058054

כחלון מזל

02/07/14

1070-00-04

17717

אלעל 7, סמת גן

72077902

לוי שלומית

10/07/14

51377-05-15

01470

מססיק 17/07, בת ים

10779708

מזסטי אהסון

10/07/14

1008-10-10

57773

שלום אש 19, תל אביב - י-ו

77885443

מלאך עובדיה

00/07/14

19219-04-10

07177

-ינסקס 17/10, תל אביב -ירו

05510507

מנשה שי

08/07/14

!8988-07-10

חןמה ומגדל 20/10, חולון

010898440

נוביצקי ניכה

01/07/14

3050-05-13

08049

חסיף אייזיק 04/11, תל אביב -י-ו

78799570

סקנדסיון כוכבה

01/07/14

12515-05-13

וילנא 6/6, תל אביב -יפו

74419466

עבודי5זרא

02/07/14

2001-00-04

16451

ת.ד 150, בני עטזות

50742980

עזיזי ררדכי

06/07/14

22835-07-12

33925

דוד הראובני 12/0, תל אביב -יפו

21148622

ערביד נקולה

01/07/14

30784-03-13

37604

שינקין 49/6 כ', גבעתיים

322171091

פטרוב ירוסלב

08/07/14

58695-12-12

31849

דניאל 85/16, בת ים

306773888

פלטנר דן

15/07/14

903-01-12

31003

בעל שם טוב 3/5, חולון

55292148

פרחי שרעון

14/05/14

2 *9475-01-10

22798

בשיסט מרדכי 41, רחובות

22493613

פרסי ישראל

30/06/14

22057-04-13

37668

מצדה 4/17, בת ים

323570903

צ׳רנצקי אוקסנה

05/03/14

1179-00-01

13544

החלוץ 25, ררה״ש

52917085

צאייג גבריאל

07/07/14

44497-04-13

37718

רמה 3/4, תל אביב -יפו

53401386

ראובן דינה אילנה

07/07/14

49151-04-13

37838

אלופי צה״ל 43/3, חולון

14337992

רובין תרי

08/07/14

28065-02-13

37105

פנחס רוזן 20, הרצלייה

47182761

שלו אליעזר

רות לינקר-מזרחי׳עו״ד׳ תל אביב

מחוז חיפה

הודעות על הכרזת פשיט תרגל

תאריך ומתן צו פשיטת רגל

מט. תיק

ביהמ״ ש

מט׳ ותיק כנ״ר

כתובת

ת״7

ש ם החייב/ת

08/07/14

46232-03-12

27465

ירכא 0/0, ירכא

02591246

אבו סאלחה גוליה

14/07/14

32388-03-11

22175

באקה אל-גרביה 0, באקה גרביה

14794680

אבו סעדייה שאכר

7509 ילקוטי הפרסומים 6856, י״ח באב התשע״ד, 14.8.2014