גיליון 6856 עמוד 118 מתאריך 14/08/2014תאריך מתן צו פשיטת רגל

מס. תיק

9יהמ״ ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החיי9/ת

18/05/14

81-05-13ר9

26735

הרצל 0/0^, נהריה

3394494״3

אדרי ציפורה

15/05/14

01148-01-11

25704

הרצל 8240, חיפה

8569579״3

ביירוב ראסים

13/05/14

20427-02-10

23700

ת.ד. 1117 0/0, ג׳ית חדרה

39977ן10

בדראן סאמי

03/07/14

05037-01-11

28034

בר רב האי דוד 62/1, חיפה

371970795

ברסניוב גריגורי

15/07/14

48003-02-10

26720

הנשיא ויצמן 17/4, חדרה

1957715

גולדפרב עי־נה

29/05/14

40147-01-10

23131

דייר חנא 0/0, דייר חנא

790ן20139

ח'טיב בילאל

4ר/0/07ר

36640-12-12

28 300

אבר 0/0, רייכ9

23261845

חבש רים

01/06/14

22868-06-12

26113

סח'נין 0/0, סח'נין

37322823

חלאג' הבא

4ר/0/07ר

51306-02-13

27642

הקוממיות 15/5, קריית ים

53209854

חן אברי

4ר/9/05ר

9050-09-12

27363

סמולנסקין 3/4, קרית אתא

61253290

טפירו ימית

4ר/9/05ר

6739-09-12

27353

סמולנסקין 3/4, קריית אתא

27877562

טפירו מישל

08/04/14

29000-07-11

22291

ת.ד 4428 0, טמרה

57631772

יאסין נביל

25/06/14

19689-04-12

25669

העליה 65/417, נהריה

301931309

ינושבסקי אוסקר

10/07/14

49H7-02-10

00104

ויצמן 16, קרית ביאליק

2783״979

יצחקי זאב

10/07/14

02-10־4004

00715

רודן 12/11, חיפת

7״559402

כ וזן רפי מרדכי

01/06/14

3170-10-15

10660

יחיאל וייסברי 777/6, אור עקיבא

96365ן22

אמן חנניה

07/00/14

39588-01-11

01134

תבוטינסקי 436/2, מעלות-תרשיחא

55567061

ממן מ זל

03/07/14

17186-05-10

23״30

הרצל 5/0, חיפה

7״״״5998

משעל נאדר

29/00/14

53120-01-13

10914

שד קיש 8, חיפה

58313410

נחום אליהו

29/00/14

17175-10-10

00841

נחף 0/0, נוזף

59108190

עבאס אחמד

29/07/14

56041-09-10

00860

נחף 0/0, נחף

17541687

עאאס אמיאסר

07/00/14

40017-12-11

25259

השופטים 51/4, קריית ים

76243154

פרץ שמעון

09/00/14

4091 <6-11-11

24170

הרצל 158/21, מעלות-תרשיחא

6473200001

קורקוס יהודית

05/00/14

16833-01-11

08480

גורדון 7/2, טירת כרמל

0400729״3

קצ׳קוב דוד

08/07/14

20172-04-10

32522

אנימאנן ין 38/0, חיפה

08319541

שוקרון משה

23/02/13

16511-09-11

07069

עין זיון 8/2, חדרה

56054150

שקרון מיכאל

23/02/13

16077-09-10

^:0073

עיר ייול 8/2, חדרה

27841669

עיקרון נתניאל מ;יכל

אולגה גודדון, עו״ד, חיפה

מחוז באר שבע

העדעות על הכרזת פשיטמ רגל

מאריך ממן צו פשי0מ 0גל

מס. מיק

3יהמ״ ש

מס׳ מיק כנ״ר

כמו3מ

מ״ז

שם החיי3/מ

18/00/14

13־09־633

18018

שבט שמעון 7/^ אשדוד

11959715

אביולין עוו־׳ל שלור

ילקוט הפרסומים 6856, י״ח באב התשע5ד, 14.8.2014 ■7510