גיליון 6856 עמוד 119 מתאריך 14/08/2014תאריך מתן צו פשיטת רגל

מס. תיק

ביהמ״ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

13/05/14

51516-05-13

16357

נחמן מברסלב ״/״נ, אשדוד

80338348

כהן אלעזר

14/05/14

43298-06-13

16948

(אצל מועלם) ריח׳ 44, קריית גת

3360״538

סבג חנה אפרת

,צבי קויש,עו״ד

מחוז נצרת

הודעות אגלי הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו פשיטת 0גל

מס. תיק

ביהמ״ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

4נ/7״/03

3נ-66880-03כ!נ:

;^!8.^64

ילין מאהל 0/0, ילין מאהל

״3175992

גנבנו ליל מינא

0נ-0ר-482:43

29229

ילין מאהל 0פ0, ילין מאהל

8״488נ52

דאבנו ליל עאמר

4נ/7״/88״

3נ-4״-3363נ

19774

רח י4״6 11/5, נצרת

71154164

אבועטא ג׳ורג׳

4נ/5״/9>נ

5-13!6-0נ!^

49583

איכסאל 61/1, נצרת

״3323859

וארז^לי* חסאם

4נ/זד״/״נ:

3נ-5״-5^3:0:73

49922

ת.ד 1256 0/0, כ נפר־ כנא

!238;72<S;>j8

אמארה ריבהי

4נ/7״/9״

I!^?;J7?;0-O^-1;J

49164

יזרעאל 08/2, נהרת ילילית

433-7״96

נאב־חן ר־ שאדי

4נ/7״/1^נ

^.1-^״-7488

!0679

דליה 11/30, נצרת עילית

״19״35797

גורקונוב ולדימיר

4נ/^>״/0.3

3-0.3-13

47660

הערבות 9/0, קצרין

גרוסמי בנימין

4נ/7ז״/00

^4:32 06-10-1;!

17597

הונן 9י״3, עפולה

33787-09

דרע י מירב

4נ/5״/08

1-93״-47788

49271

סובא-3נ10*14־19/01 , טובא-זנגרייה

00644927

הייב דליה

4נ/7״/?>״

104- -19

47262

נוף כנורות 1׳8L/, טבריה

50655600

וכניש אליהג

4נ/5!״/0נ

54264-02-13

29258

סמרה(יזרעאל) ״/״, סמרה(יזרעאל)

50204213

זועביאבראהים

4נ/7״/0נ

10778-00-13

18665

ריינה 0/0, ריינה

^676^99^2

חבש עיסא

4נ/5!״/8!0

1-13;״-״1345

48773

אומן ״׳/3 1, אומן

37890005

חוסביץ אילה

4נ/6״/30

1נ-8״-1300נ

47070

פוריה עילית 0/0, פורייה עילית

89599681

חמווי יהודה

4נ/5״/י;!4

״נ-7״-2229>9נ;

29883

הגדוד השלישי א/33, צפת

59^1;^ 59^7.^

כהן רוני שמואל

4נ/7״/7:״

2-13״-^£^;^.^:£4

29150

רח 309 ״/^ יפיע

״Tנ1^2>2>10

מאנה רביח

4נ/7״/״נ

43197-04-13

23904

כעביה ״/״, כעביה־טבאש-חג׳א

66397662

כעביה יוסף

4נ/5״/03

24307-05-13

30141

צה ״ל 176/1, ח צור האלילית

332394295

לוי חיים נתן

4נ/7״/0״

33064-00-02

25430

כלנית 0/ף, כלנית

90750999

לטרש ניסים לירו

4נ/5״/08

55476-07-12

26833

רח 3097 ^ נצרת

37324849

מוסטפא לוואי

4נ/7״/4נ

30453-05-13

30184

תבור 469/94, נצרת עילית

39759647

מיין ואורלי ומריכ

4נ/6״/0״

36326-05-13

29293

שכ׳ השקדים 12, כפר תבור

58789004

נאמן איריס

4נ/7״/״נ

42647-05-13

30199

רח 4071 3/0 , נצרות

63887״59

עואד סביח

7511 ילקוט הפרסומים 6856, י״ח באב התשע׳׳ד, 14.8.2014