גיליון 6856 עמוד 121 מתאריך 14/08/2014מחוז תל אביב

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

פרטי הנאמן

אחוז

דיבידנד

סוג

נושה

תאריך מתן צו פש׳׳ר/ כינוס

מס. תיק ביהמ׳׳ש

מס' תיק כנ״ר

כתובת

ת׳׳ז

שם החייב/ת

1.00%

15/02/12

44060-03-11

27946

נחמן מברסלב 15,תל אביב -

21146295

אבו נאר זכי

עו״ד גמרסני יוא

1.00%

15/02/10

1509-00-09

21721

ת.ד. 2351 ,טבריה

27068808

אביטן מאיר

עו״ד צנעני איתן

1.00%

29/03/12

2333-00-07

19572

פחד יצחק 3,תל אביב - יפו

27683986

אל אערג' דוניא

פביאן סלמן

1.00%

30/06/14

42135-02-13

37240

אבו חצירא ישראל 2/0,בני 1

69194306

בן מאיר יוסף

עו״ד בומגרטן אל

1.00%

12/11/09

1972-00-03

15488

צדקה משה 1/3,רמלה

27982073

בן שושן יגאל

עו״ד בשן רענן

100.00%

26/01/06

1154-00-06

17903

בר יוחאי 3,רמת גן

58259912

דור גלר אביבית

1.00%

13/05/13

17133-12-10

26627

כ״ט בנובמבר 36,בת ים

42474585

דיין רחל

עו״ד בתרון אוהז

1.00%

11/02/10

2441-12-09

23297

ש״ץ צבי 65,חולון

50887470

דנגור זיוה

עו״ד איל אסף

1.00%

29/11/12

2234-00-06

18369

ת.ד. 68 ,אור עקיבא

27712462

ורשבצ׳יק ארז

עו״ד זיו אביאל

4.50%

בדין קדימה

16/02/14

14346-11-12

34988

מסילת העולים 19/5,חולון

56591274

זיידנברג רון

1.00%

29/05/12

2077-00-09

22179

הרב ראט משולם 16,בני ברי

1457522

זרחיה יצחק

1.00%

14/11/12

2483-00-08

20945

ת.ד.7250 ,חולון

306649021

טיפליצקי ברוך

עו״ד הלפרט דן

1.00%

16/10/12

46116-01-11

27234

הכנסת 5,חולון

55339386

יוחנן תמי

עו״ד חבר ארז

100.00%

31/03/08

2230-00-04

16570

שפרינצק 9,אזור

56129059

ימין יהודה

עו״ד בצלאל רונן

1.000/0

25/06/12

12499-12-10

26722

המאבק 6,גבעתיים

52052081

כהן עזרא

עו״ד רונן אביב

1.00%

30/01/14

24-069-11-12

34555

אבו חצירה 26/0,בני ברק

42850255

לוי מירי

עו״ד הורניק שלג

1.000/0

22/07/03

1805-00-03

95386

מגידו 10,תל }אביב-יפו

50697267

מאירי דניאל

עו״ד רוזנצוויג עי

1.00%

07/12/12

22108-05-10

24637

הגיחון 10/5,תל אביב - יפו

16017501

מורד שהרוך

עו״ד ערוסי דורון

1.00%

10/09/07

2206-00-06

27349

מודיעין 22,רמת השרון

57299778

מזמר אביבה

עו״ד ערוסי דורון

1.00%

20/09/07

1205-00-06

27339

מודיעין 22,רמת השרוו

74643636

מזמר יעקב

עו״ד גרוס שי

1.00%

31/05/10

2223-00-09

92218

אילת88/17,חולון

38498762

מזרחי ליאת

עו״ד לוין אורית

1.00%

07/02/11

2/922-02-10

93895

מאיר /בר 3,ראשון לציון

!)9108381

מזרחי משה

עו״ד גרוס שי

1.00%

31/05/10

2224-00-09

22208

ת.ד 3464,חולון

23593346

מזרחי שי

עו״ד אינסל יניב

1.00%

21/05/08

2372-00-07

19542

משגב עם 3,גבעתיים

78970761

מלול רפאל

עו״ד אינסל יניב

1.000/0

30/01/13

3/036-05-11

/8443

ת.ד 9941 ,ר״ג

1297613

סנדרס נחמן

עו״ד מולאור יוס

1.000/0

14/05/14

29475-01-10

92798

בשיסט מרדכי 41,רחובות

2 ;>493613

פרסי ישראל

1.000/0

17/02/08

1508-00-07

97661

כצנלסון 146/16,גבעתיים

34-0885

פרץ תמר

עו״ד דבאח זיאד

1.00%

05/03/14

9179-00-01

93544

החלוץ 25,רמהייש

52917085

9אייג גבריאל

עו״ד רוזנצוויג עי

1.00%

11/05/11

3334-12-10

26564

הציונות 8,חולון

25585233

צרפתי יעל אתי

עו״ד חבר ארז

1.00%

05/01/05

2174-00-04

16564

מושב חיבת ציון ,ד.נ עמק ח!

22552749

רביב אלון

עו״ד איל אסף

1.000/0

29/01/07

4941-00-06

/8507

שד' מיכאל נאמן 14/39,תל ;

12530135

ריינה מויז

עו״ד איל אסף

1.00 0/0

16/12/09

4604-00-09

/2326

מיכאל )נהמו( 14/39,תל אבי

12530127

ריינהסוזט

עו״ד חורש אורי

1.00 0/0

28/03/12

1 8173-02-11

97461

ת.ד. 4ו23,רמת גן

33734450

שמש יניב אביב

עו״ד מוריאנו איי

1.00%

25/11/09

1065-00-08

19871

אברהם קרן 1/8,כפר סבא

53992947

שן יצחק

בריק רומן

1.00%

15/07/99

1178-00-98

12440

בנימין 9/1,רחו/ות

53954970

שנקי ציפי

עו״ד שוורץ שגיא

1.00%

04/04/11

8768-02-10

23919

המאבק 67/5,גבעתיים

57989956

שרעבי עופר

רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב


7513 ילקוט הפרסומים 6856, י״ח באב התשע״ד, 14.8.2014