גיליון 6856 עמוד 122 מתאריך 14/08/2014מחוז מרכז

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשוו

פרטי הנאמן

אחוז

דיבידנד

סוג

נושה

תאר/ך ניתן צו פגש״ ו■/ כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

מס' תיק כנ״ר

כתובת

ת״ ז

שם החייב/ת

1.00%

29/05/12

8497-09-11

29513

צה״ל 22/17,פתח תקווה

307445494

אגפוב אלה

עו״ד לוין אורית

1.00%

22/06/11

39676-08-10

25610

הרב מימון 8/13,בת ים

16546053

בנייש עמרן

1.000/0

11/09/11

32900-09-10

25926

רשבי 3\22,אלעד

26959262

יהי של/יי רבקה

עו״ד אטלס ערן

1.000/0

16/12/13

27388-07-12

/2994

הרצל 15/3,נעז ציונה

4771622

כהן רות

עו״ד קירש לימה

1.000/0

24/05/13

4-8140-03-12

/0557

ויצמן ו/34,יהוד

11492089

סמואלסנטייג/ ל

1.000//

18/02/13

50714-02-12

2313ו

קדושי מצרים 21/0,יהוד

62587258

עזצדוק אלברט

1.00%

12/01/11

9953-03-10

24022

יצחק שדה 2 ב,פתח תקווה

303341259

קסלמן מירסלבה

1.00%

03/07/11

19313-11-10

26359

הברון הירש 15/4,ראשון אצ

322094608

קרולבצקי שראל

עו״ד רוזנצוויג עי

1.00%

27/04/11

30455-06-10

24967

וזמורג 2נו,גן יבנה

37680626

רגב הילה

רות לינקר-מ/רחי,עו״ד, תל אביב

מחוז ירושלים

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך גנו כינוס

מס. תיק ביה מ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת ״ז

שם החייב/ת

6ו״ו0״27 30 :וו

4ו״07״20

4ו-679-07ו3

8534

בית צפפה 0״0,ירושלים

830377ו2

אבו סרייה לואי

00״00״00 00:00

4ו״05״ו2

3ו-וו-2098ו

7969

בית צפפה 0״0,ירושלים

322ו5990

אבו עמשה כפאח

6ו״02״ו0 12:30

4ו״07״28

4ו-50070-07

8586

החרצית 2״3ו,גבע בנימין

43468065

איטה אושרת

6ו״ו0״וו 5ו:3ו

4ו״06״30

4ו-57522-06

8378

הצלצל 6״25,מעלה אדומים

29729688

בושירה ליאת

6ו״02״ו0 5ו:3ו

4ו״07״28

4ו-52498-07

8678

אתרוג 0ו״ו9,גבעת זאב

84556ו59

בריזל מרים שרה

6ו״02״ו0 30 :וו

4ו״07״24

4ו-47469-07

8604

ט-ווב ומשה ו״4,ירושלים

36942070

ברנט ישראל

6ו״02״ו0 5ו:09

4ו״07״24

4ו-37-07ו42

ו847

דרך השלום 0״39,אבו גוש

3637ו276

גבר יצחאק

6ו״ו0״27 45:וו

4ו״07״20

4ו-879-07ו3

8600

ששת הימים 26,ירו שלים

252853242

דדון מלי מלכה

6ו״ו0״8ו 5ו:4ו

4ו״07״3ו

4ו-07-ו989ו

8538

רימונים 0״97,רימונים

6ו05.337ו3

דוידוף דון

6ו״02״ו0 09:30

4ו״07״24

4ו-3-07 4269

3ו86

גדעון ו״28,ירושלים

5978*3859

דילברי ינ7ם

6ו״ו0״וו 09:00

4ו״06״23

4ו-42283-06

8428

משעול הצבעוני 2״7,קרני שומרון

37364486

חבז 7וסף

6ו״02״ו0 30 :וו

4ו״07״24

4ו-3-07 4749

8ו86ו

פלומבו 2״4,ירושלים

;12030977

ידיי־ שמעון

6ו״ו0״27 5ו:וו

4ו״07״20

4ו-3-07 3090

!3597

שועפאט 0״206,ירושלים

6005360כ

מוחמד עלי מוחמד

7 514


ילקוט הפרסומים 6856, י״דו באב התשע״ד, 14.8.2014