גיליון 6857 עמוד 1 מתאריך 14/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באב התשע״ד    6857    14 באוגוסט 2014

עמוד

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך בתכנית טרום שירות צבאי או שירות לאומי או

שירות אזרחי לבוגרי כיתה י"ב..............................................................7538

מבחני תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור הפועלים לקידום ולהעצמה של בני נוער בסיכון ...............7543

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע התרבות והספורט למוסדות ציבור....................7547

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ...............................................................7551

הודעות בתי הדין הרבניים.....................................................................7562

הודעה לפי חוק הצהרות מוות..................................................................7568

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................................................7568

7572


הודעות מאת הציבור