גיליון 6858 עמוד 3 מתאריך 17/08/2014השופטת רונית פינצ'וק אלט השופטת גלית ציגלר השופטת חנה קיציס השופטת עינת רביד השופט אורן שוורץ

לבית המשפט המחוזי חיפה (1)

השופטת איילת דגן השופט יחי אל ליפשיץ השופטת איריס סורוקר עו׳׳ד יצחק שפר (שפרבר)


השופטת אושרי פרוסט השופטת דורית קוברסקי השופטת רחל קרלינסקי השופטת איריס רבינוביץ-ברון השופטת ריקי שמולביץ

השופטת עירית טובה הוד השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת גלית ציגלר השופט חננאל שרעבי בחירת שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1)

הרשם גלעד לובינסקי

לבתי משפט השלום )נוער( מחוז הדרום )אילת( )1( עו׳׳ד גל שלמה טייב    עו׳׳ד ארז נוריאלי

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז תל אביב )2(

עו׳׳ד שמעון אשואל    עו׳׳ד יעקב גולדברג

עו׳׳ד עידית ג׳וליאן    עו׳׳ד מרדכי (מוטי) לוי

רשמת הוצל״פ סיגלית גץ-אופיר הרשמת הבכירה איילת הרץ

לבתי משפט השלום מחוז הצפון )2(

עו׳׳ד נסרין אסכנדר מוסא    רשמת הוצל׳׳פ מיכל ברלינר

עו׳׳ד אלי ברנד    עו׳׳ד עופר גוט

עו׳׳ד שרונה גינור    עו״ד ירון (אהרוני) חיים

הרשמת ברכה לכמן    עו׳׳ד רות שפילברג כהן

בחירת שופטי תעבורה לבית משפט שלום

השופט שלמה בנג'ו    השופט נאיל מהנא

השופטת מרים קסלסי    השופט גיל קרזבום

בחירת רשמים לכהונת רשמים בכירים

הרשם אורן כרמלי    הרשמת טלמור פרס

הרשם איתי רגב

בחירת רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז חיפה )1(

עו׳׳ד אפרת בוסני    רשמת הוצל׳׳פ יונת הברפלד

רשמת הוצל׳׳פ ודאד יונס    עו׳׳ד הני-הדס ישראלי

עו׳׳ד דרור לביא-אפרת בחירת רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז מרכז (1)

עו׳׳ד דליה אסטרייכר    עו׳׳ד אפרת בוסני

עו׳׳ד ליאורה וינשטיין    רשמת הוצל׳׳פ ודאד יונס

עו׳׳ד אופיר יחזקאל    עו׳׳ד חן מאירוביץ

בחירת רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז הדרום (1)

עו׳׳ד בנימין בן סימון    עו׳׳ד ליאורה וינשטיין

י׳׳ז באב התשע׳׳ד (13 באוגוסט 2014) (חמ 3-1803-ה1)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי חבר בוועדת רישוי

לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל״ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל׳׳ב-1972י (להלן - החוק), אני ממנה את אייל רועי שגיא לחבר שאינו עובד מדינה בוועדת הרישוי לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ב בתמוז התשע׳׳ד (10 ביולי 2014) (חמ 3-2319)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשל׳׳ב, עמ' 90; התשס׳׳ח, עמ' 217.

צו הענקת סמכויות

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ׳׳ו-1996י (להלן - החוק), אני מסמיך את עובד רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול, ישראל אבניסן, אשר מונה לקצין ביקורת גבולות לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-21952, בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכל לעשות שימוש במסגרת תפקידו, כדלקמן:

(1)    סמכויות עיכוב לפי סעיפים 67(א) ו-68 לחוק;

(2)    סמכות מעצר לפי סעיף 23(ב) לחוק.

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה בתחנות גבול.

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום י׳׳ג בתמוז התשע׳׳ה (30 ביוני 2015) וכל עוד מקבל הסמכויות משמש בתפקידו.

ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ד (13 ביולי 2014) (חמ 3-2849)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 338; התשנ׳׳ז, עמ' 116.

2 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.

7575 ילקוט הפרסומים 6858, כ״א באב התשע״ד, 17.8.2014