גיליון 6860 עמוד 2 מתאריך 20/08/2014הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן: מס'

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מיזוג

מתן שירותי ניהול סיכונים, ייעוץ תפעולי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ מחשובי וטכנולוגי, ייעוץ אסטרטגי ועיצוב ארגוני מתן ייעוץ אנליטי ללקוחות מוסדיים וגופים עסקיים הכוללים שירותי מחקר ואנליזה מתקדמים המשלבים את עולם המחקר השיווקי עם פתרונות בתחום Business Intelligence

דלויט ייעוץ אסטרטגי (2012) בע״מ אקספרטו בע״מ

9665

פיתוח, ייצור ושיווק מחשבים ניידים, נייחים, אבזרים למחשבים, טאבלטים, שרתים ותוכנות לניהול IT

שיווק שרתים, מערכות אחסון, מוצרי תוכנה ושירותים נלווים המיוצרים על ידי חברת האם - IBM World Trade Corporation

פיתוח, ייצור ושיווק שרתים, מערכות אחסון, מוצרי תוכנה ושירותים נלווים

Lenovo Group Limited IBM Israel Ltd.

IBM World Trade Corporation

9669

שיווק ואספקת תשומות לחקלאות ברחבי הארץ, ייצור ושיווק תערובות לבעלי חיים אספקת תשומות לחקלאות באזור רחובות

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע״מ דנון אספקה לחקלאות (שותפות לא רשומה)

9671

ייבוא והפצה של מוצרי אופנה ייבוא והפצה של מוצרי אופנה

בריל תעשיות נעליים בע״מ אס. בי. אן. הלבשה בע״מ

9677

הפעלת ערוץ הטלוויזיה המסחרי ”ערוץ 10״ הפעלת פורטל התוכן האינטרנטי ”נענע 10״

ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע״מ נענע 10 בע״מ

9679

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

י״ב בסיוון התשע״ד (10 ביוני 2014) (חמ 3-2156)

דיויד גילה

_    הממונה על ההגבלים העסקיים

1 ס״ח התשמ״ח, עמ' 128; התש״ס, עמ' 113.

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-11988, אני מודיע על -(1) הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס'

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מיזוג

ייצור ושיווק כוונות אופטיות ואלקטרו-אופטיות לנשק, כוונות ואמצעי תצפית לראיית לילה, כוונות ואמצעי תצפית תרמים, כוונות ומוצרים אחרים המוארים באמצעות טריטיום ולד

מפרולייט (1990) בע״מ

9668

פיתוח וייצור של אמצעים לראיית לילה בטכנולוגיה של הגברת אור כוכבים ומערכות תרמיות

ניו נגה לייט (2000) בע״מ

שיקום שפופרות ראיית לילה וחידוש מערכות ראיית לילה

נייט לייט טכנולוגיות בע״מ

זרוע השיווק של מוצרי נגה לייט בעבור השוק ההודי

פריזמטק בע״מ

1 ס״ח התשמ״ח, עמ' 128; התש״ס, עמ' 113.

ילקוט הפרסומים 6860, כ״ד באב התשע״ד, 20.8.14 7642