גיליון 6873 עמוד 5 מתאריך 08/09/2014רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן

לפי תקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982

בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982י, מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בתו-תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-1 21953 -

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

שם בעל ההיתר

מספר

ההיתר

תאריך מתן ההיתר

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק

אי.אל.אס אספקות אלקטרומכניות בע״מ

70601

22.04.14

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במושב נהלל - גנים ציבוריים

חן ענבל שירותים

71948

22.04.14

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בעיריית עפולה - גנים ציבוריים

חן ענבל שירותים

72028

22.04.14

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במרחביה - גנים ציבוריים

חן ענבל שירותים

72029

22.04.14

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק

לוחות אורי בע"מ

70376

22.04.14

כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחמן דו-חמצני

מקסימה המרכז להפרדת אויר בע״מ

71124

22.04.14

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה בשדרות - גנים ציבוריים

מיתקן - גן (מ.א) בע"מ

70266

22.04.14

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק

נ.ע.מ.א.ה ייזום עבודות חשמל - איתמר בן עזרא

70958

22.04.14

תמיסות נתרן תת-כלורתי

סאסא - טק אגש״ח

70088

22.04.14

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בקרית מלאכי - גנים ציבוריים

עיריית קרית מלאכי - אחזקת מיתקני משחקים

46774

22.04.14

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה באלונים - גנים ציבוריים

פיברן קדימה 1987 בע״מ

72383

22.04.14

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים

פיגמנטופ בע״מ

71824

22.04.14

תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים

צינור וברז שיווק בע"מ

72318

22.04.14

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במועצה אזורית גולן - מוסדות חינוך

שעשועים וספורט בע"מ

72154

22.04.14

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה ברמת הגולן - גנים ציבוריים

שעשועים וספורט בע"מ

72155

22.04.14

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במועצה אזורית גולן - מוסדות חינוך -בתי ספר

שעשועים וספורט בע"מ

72156

22.04.14

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינטתיים

תעשיות טיח הארץ בע״מ

67053

22.04.14

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

תעשיות עסאף בסאם ובניו בע"מ

69212

22.04.14
7933 ילקוט הפרסומים 6873, י״ג באלול התשע״ד, 8.9.2014

1

   ק״ת התשמ״ב, עמ' 1591.

2

   ס״ח התשי״ג, עמ' 30; התשל״ט, עמ' 34.