גיליון 6873 עמוד 9 מתאריך 08/09/2014המצרך

מספר ההיתר

היצרן

מצמד מחודש לכלי רכב ממונעים: מכלל טס הלחץ

22650

בלמי טייבה בע”מ

מצמד מחודש לכלי רכב ממונעים: דסקה

22651

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקת מיתקני משחקים ב׳׳אמילי׳׳

43973

גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים בע״מ

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר והמיועדים לתאורת חירום לשפורפרות פלואורניות

37933

געש מוצרי תאורה בע״מ

צינורות מפוליוויניל כלורי (פי-וי-סי) קשיח להובלת מים בלחץ

44586

JAIN IRRIGATION

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן להספקת מים: התאמת המערכת לייעודה

51145

SYSTEMS LTD. - INDIA

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות

40630

דמיון מתקני משחק בע״מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות

40631

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות

40632

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות

40672

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמיתקני נענוע

40673

כימיקלים לטיפול במים במיועדים לשתייה: ברזל תלת-כלורי

50925

דשנים וחומרים כימיים בע״מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה יצרן: שגב, יבנה

48517

ז.ח עולם הספורט 2007 בע”מ

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה אתר משפחת מזגני

DIAMOND -

GD MIDEA AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO :ייצור LINGANG ROAD BEIJIAO

67170

טורנדו מוצרי צריכה בע״מ

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה אתר משפחת מזגני

DIAMOND INVERTER -GD MIDEA AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO :ייצור LINGANG ROAD BEIJIAO

67448

ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת

27434

GLOBE UNION IND. CORP - CHINA

בלוקי בטון: בלוקי קיר

53281

מ.א. אבני הנגב בלוק תרמי

בלוקי בטון: בלוקי קיר

53431

בע״מ

תקעים ובתי-תקע לציוד קצה: מחבר 6 מגעות לתקשורת

38871

NAIDEN KIROVB JSC -BULGARIA

כימיקלים לטיפול במים במיועדים לשתייה: ברזל תלת-כלורי

53342

עמגל ייצור כימיקלים (1989) בע״מ

תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות

41231

KENIC ELECTRIC MFG. CO.LTD - CHINA

צינורות פוליאתילן מצולב מחוזק באלומיניום להספקת מים קרים וחמים: דרישות

40373

ROMPIPES ENTERPRISES SRL ROMANIA

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

42739

ש.ב.א מפעלי מתכת בע”מ

7937 ילקוט הפרסומים 6873, י״ג באלול התשע׳׳ד, 8.9.2014