גיליון 6874 עמוד 111 מתאריך 09/09/2014מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״0

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

09?: 30 19/05/16

07/08/14

14־06־38669

42614

השוטרים 10/15 ,מזכרת בתיה

297538;: 74

אסולין אלירן

10: 30 19/04/16

07/08/14

14־07־7237

42636

עזרא ונחמיה75/4,פתח תקווה

79725735

ביטון שונטל

11: 30 05/05/16

07/08/14

14־07־24228

43979;:

טייבה 0/0,טייבה

23267024

גבאלי עזמה

08: 30 19/04/16

07/08/14

14־07־27008

43689

הברוש 46/0,נווה ימין

23961782

גואטה ייווסף

08: 30 03/05/16

11/08/14

14־07־365979

439720

ניר אליהו 0/0,ניר אליהו

51140572

גואןאריה

11:30 19/05/16

07/08/14

14־07־38512

43802

שטיין יהודה 6/4,רמלה

41576182

דגהו יהודה

09:00 19/05/16

07/08/14

14־07־23665

43507

כרמל צור יגאל 42/0,כוכב יאיר

23960487

דגן שי

10:00 05/05/16

07/08/14

14־07־41701

43797

שד האלונים 1/30,באר יעקב

66716603

דורננו רונן

09: 30 29/05/16

11/08/14

14־07־13808

4:3392

הזיתים 88/7,גבעת שמואל

24654998

ווסנר דגנית

11:30 19/05/16

07/08/14

14־07י28962

43913

עמק הש ושנים 9/10 1,נס ציונה

57777260

וישניה דוד

10:00 19/05/16

07/08/14

14־07־7188

43550

דרך ספיר יוסף 8/9,פתח תקווה

3174260,9

וסילקובסקיי טטי

09: 30 19/04/16

07/08/14

14־07־7118

43553

פרנקפורטר דוד 1/2,פתח תקווה

33739699

חודדה דוד־דורון

08: 30 29/05/16

11/08/14

14־07־34471

42683

ירושלים 23/10,כפר סבא

323497453

טולצ׳ינסקי פבל

08: 30 26/05/16

07/08/14

14־07־56794

05י43

שפירע משה ן^/ס^יתניוז

306616863

טל יוהנה

09:00 03/05/16

11/08/14

14־07־10129

43841

ברלב חיים 5/26,רמלה

306562430

יסחקוב מיכאל

08: 30 19/05/16

07/08/14-

14־07־33674

44029

אוסטרובסקי 6/1,רעננה

57112591

יצחקי מאיר אריה

09?: 00 19/05/16

07/08/14

13־11־45924

40866

מיכה יוסף 3/1, רא-ג׳וון לציון

220657971

ההן יוסף

09?: 00 29/05/16

11//^^/:^^?

14־07־53140

43392

קורצאק 38/0 יקדימה־צורן

23588411

החלון אורנה

09:00 29/05/16

11//^^/:^^?

14־07־53171

43393

קורצאק 38/0 ,קדימה־נארן

22242341

החלון נתן

08: 30 26/05/I6

07/08/14

14־07־26977

43691

אימבר 6/4,כפר סבא

303940100

לאדי זיטה

08: 30 26/05/16

07/08/14

14־07־26884

43716

האחים סמילצ׳נסק 35/7 ,ראשון ל!

312800352

לנאור אולג

09?: 00 22/05/16

07/08/14

14־07־30491

44007

שלמה2/34,התח תקווה

314553587

לומקין ויקטור

1(?: 30 05/05/16

07/08/14

14־07־27012

43389

עובדיה 3/0 ,פתח תקווה

317622835

לזאצ׳יוק ויםלי

10:00 19/04/16

07/08/14

14־07־24370

43785

ההגנה 20/0 ,אביחיל

22549331

ליפשייץ שלו

08: 30 19/05/16

07/08/14

14־07־37459

4250;?

ניראברהם 11/0 ,ראשון לציון

24161069

מלכה צביה

1(?: 30 19/05/16

07/08/14

14־07־7651

439752

טייבה 0/0,טייבה

66615576

מסאאוה רממי

09: 30 01/03/16

08/06/14

14־05־30216

43226

יאושלי ם 43/20,ראשון ־:לציון

307509 3.31

יוקונן אזובי

09?: 00 26/05/16

07/08/14

14־05־40715

43312

הצנחנים 19/7,־מלה

25776592

נאטי ישראלה

09?: 30 19/05/16

07/08/14

14־06־1925

43305

הר 4צמון 444/0פר סבא

54580006

סבאג רות

10: 30 05/05/16

07/08/14

14־04־14208

0־406

ווה־,4ל41ליה

302030093

ס־ירפו פ אוזה

09?: 30 01/0 5/16

09/07/14

14־06־27336

48274

הידוד העברי 61/9,ראשון לציון

31567 :?9791

סינואמ ;־ודי

09?: 00 19/0 5/16

07/08/14

14־4-8024-07

4271*9

רבין יצחק 22/33,קריית אונו

58*908518

עריחו יצחק

09?: 00 26/05/16

07/08/14

26690-03-14

41943

אי תמר בן אב״י 18/1,ראשון לציון

58440462

עמר יעל

11:30 19/04-/16

07/08/14

14־05־52642

434-50

ההגנה 20/6,רחובות

37053469

קופר מרריה

0*9:00 20/03/16

08/06/14

14־05־94*9*4-1

434-38

קלנסווה 0/0,קלנסוווז

2:756.3212

רעד עודי

10: 30 19/04-/16

07/08/14

14־07־25566

43*904-

בן צבי 23/3,רמלה

62887997

שושן רויטל

09:00 29/0 5/16

11/08/14

14־07־40372

43*922

החשמונאים 8/5,לוד

36672749

נשיך יוסף אדהם

8071 ילקוט הפרסומים 6874, י״ד באלול התשע״ד, 9.9.2014