גיליון 6874 עמוד 89 מתאריך 09/09/2014מחוזתל אביב

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפיב

מועד קיום אסיפת

מועד קיום

תאריך

מס. תיק

מס׳ תיק

כתובת

מספר

שם חברה/עמותה

13:00 07/01/15

12:30 07/01/15

07/07/14

3143-01- 14

53251

0 2 ,תל אביב -יפו

514217322

מ.י. סושי בר בע״מ

13:00 07/01/15

12:30 07/01/15

07/07/14

3191-01- 14

53252

120 ,אור יהודה

513601104

אס.בי. שמירה אבטחה ונקיון

13:00 04/01/15

12:30 04/01/15

25/06/14

8114-03- 14

53951

56 ,תל אביב -יפו

512890955

בלה

קוסמטיקס

13:00 16/11/14

12:30 16/11/14

14/05/14

25392-02- 14

54191

5 ,בני ברק

510981913

מרכזי שליטה בע״מ

13:00 05/01/15

12:30 05/01/15

02/07/14

21483-03- 14

54177

17 ,רעננה

513586693

אינובד פתרונות בע״מ

13:00 04/01/15

12:30 04/01/15

25/06/14

10138-03- 14

54215

4 ,תל אביב -יפו

514266899

מ.א.סוליד

בע״מ

13:00 04/01/15

12:30 04/01/15

25/06/14

12420-03- 14

54205

2 ,תל אביב -

יפו

514603984

ל.א. חברה למימוש נכסי

13:00 05/01/15

12:30 05/01/15

02/07/14

19462-03- 14

54375

2 1 ,גבעתיים

514397975

ש.מ.ע. אלמוג בע״מ

13:00 05/01/15

12:30 05/01/15

02/07/14

24951-03- 14

54366

הירקון 113 ,תל אביב - יפו

512836651

דרונט בע״מ

13:00 07/01/15

12:30 07/01/15

07/07/14

37732-03- 14

54359

דרך בן גוריון 99 ,בת ים

515245124

ד.א.מ מאגרי אנוש ואחזקות

13:00 05/01/15

12:30 05/01/15

09/07/14

58503-03- 14

54339

2 6 ,תל אביב -

יפו

514826726

אמריקה ישראל מדיה בע״מ

אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח' השלושה 2, תל אביב

רות לינקר-מזרחי,עו״ד, סגנית הכונ״ר , מנהלת מחוז תל אביב

מחוז יתשלים

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו פשיטת רגל

מש. תיק

ביהמ״ש

מ ס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

07/04/14

21629-09-12

7037

שמעון 117/0, מבשרת ציון

54856711

אוזנ ה שמעון

21/05/14

39778-05-13

7539

התבור 16 תד 2177, גן יבנה

14412225

אנגלטל מוזס אנג'ל

09/07/14

41320-04-13

7529

קולומביה 10/15, ירושלים

54050711

בן שיטרית דניאל ז״ל

8049 ילקויט םפרסומים 6874, י״ד באלול התשע״ד, 9.9.2014