גיליון 6874 עמוד 98 מתאריך 09/09/2014תאריך

/2 ס. ת2 ק ב3המ״ש

מס׳תיק

כנ״ר

/תוצת

ת״2

ש ם התייב/ת

דחיית בקשה

19/03/14

06261-05-/0

03610

תבוא הדמומית 0/19, אשדו׳

61 212012

אגכין ונר־־רני־•^■

ניצרל לרעה

24/12/13

14102-01-03

01020

יצחק ראר 02/3 1, באר שבע

i3;ll1?‘315:0O

עמוס משר

ניצרל לרעה

01/01/14

46601-01-01

0

מאלו 00/0, אשדוד

221242^3<0

/הגלה יניב

ניצרל לרעה

30/12/13

0-00;24-0;י34!4

66340

החידה עתיקות 110/1, אשק

125<iiJJlOI/

/ינס יהרדה

ניצרל!לרעה

16/01/14

02-63־33201

6 1210

ארי שנד:! ,Om שלמה המלך

4:1:3:1!.נ/:3:1!

/רץ אשר

דחיית בקשה

01/12/14

61142-06-13

66321

סנהדרין סב/^, באר שבע

2133^30

/רץ צבי ישראל

ניצרל לרעה

03/03/14

62761-09-61

14933

ש וחצהרן דימונה

/:L2<^.^!^;54:^

קר-הקרב סבטלנה

דחיית בקשה

12/06/14

^<S1;lf?-il0-12

11113

אברהר אבינר ^.1/ר;3^ באר ש

371272912

רריטברג ברריס

צבי קויש,עו״ד׳ סגן הכונ״ר , מנהל מחוז באר שבע

מחוזי נצרת

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת בי גווי;

תאריך

מס. תיק

ב1המ4ש

מס׳ תיק 2:

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

דחיית בקשה

27/04/64

61־34217-06

13724

דקל 3/4ר , שאן

70272 3-0

לרר בך

או׳גללנה גורדון, עו״ד, חיפה

מחוז הרכז

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבת ביטול

תאריך

מס. תיק

ביהמ״ש

מס׳ תיק

כד׳ ר

כתובת

ת״ז

בשם החייב/ת

ניצרל לרעה

02/02/64

39631-06-63

,32126

של ררדה ^^כל6, לרד

33211115

בני שדה ניי^נין־

ניצרל לרעה

02/08/64

16231-02-66

1 1424

ת.ד. 631, גיללת

22961383

דנינר יהו3ה

ניצרל לרעה

HU 3/64

16310-66-61

32621

משה דיין 740, תל זאיניגב -י/ר

יי30.ל>0^2:^

עזי! ה י רבניל

ניצרל לרעה

02/02/64

24210-02-63

72116

אחד העם 101/13, /תח תקר

316411410

/לדמן ררני

ניצרל לרעה

06/02/64

22114-09-16

13iJ<S2

שילה 17/0, ראש וזעיך

14321780

נברי איתן

רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אבי!;

ילקוט הפרסומים 6874, י״ד באלול התשע״ד, 9.9.2014 8058