גיליון 6886 עמוד 36 מתאריך 23/09/2014רועד הדמו

תאריך צו כינוס

רס. תיק כיהר״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת ״ז

שנם ה חייב/ת

27/09/16 30 :?יו

27/08/14

4ו-95-07ו4ו

36536

שפרעם 0/0,שפרעם

20987349

שתי וי סמירה

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי חיפה

המועדלהגשת תביעות וזוג; חינו תוך שישה חודשים מיום מותן!צו כינוס ביום והדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ׳׳ש להורות על הפטר החייב אולגה גורדון, עו״ד, חיפה

מחוז באר שבע

הודעות על מתן אווי כינוס ומועד הדיון בביהמ׳׳ש

מועד הדיון

תאריך 4ו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

13:30 14/03/16

21/08/14

צ31780-08-1

16959

אב 1 ב/148,ערערה-בנגב

501181137

דאבו יערא! ר מחמד

13:30 14/06/16

24/08/14

צ30056-08-1

10418

נווהשלום 20/4,אשקלון

13402292

חג־לר ניקול

00:46 03/05/16

26/08/14

36852-08-14

20559

הריב קוק1/15,אשדוד

09ו325476

בירליבה אולת

10:45 03/05/16

26/08/14

36883-08-14

20549

הרבקוק1/15,אשדוד

צ51288276

בירליב ה ילנוז

10:12 03/05/16

21/00/14

צו-269366-08

20893

כפר ורבורג 0/0,כפר ופבורג

32240090

בכר יחזקאל

12:00 08/03/16

266/08/14

צו-08-ו3578

20508

אבן גבירול 21/8 ,!אשדוד

צ50ו52722

דונצ׳נקו ליודמילה

00:43 06/05/16

26/08/14

20408

רבי עקיבא 66/10,באר שבע

חפא מאיר ניסים

00:00 00/05/10

25/08/14

צו-34362-09

1;89?015

גני רפאל 36/18 ,קרייתמלאכי

נזן־אי־ זיירןד

066: 30 08/04/16

20/08/14

צו-56001-08

20040

סוקולוב 30/4 ,באר שבע

7צו009400

ודידה אל-לירן

02: 30 00/05/16

23/00/14

צו-10684-02

5011^4

הריב: הרצת 1800/7,אופקים

2^024 20ו50C

חטיבגהאד

19:00 15/03/16

21/08/14

צו-31760-06

3[נ!3[50

רש׳׳י 3/10 ,באר שבע

568085040

וחמין יבגני

00: 30 06/05/16

21/00/14

צו-00580-06

20563

בן ’׳שאלר ^^זל>וזוו 5/49,ערד

6010צ602

טיש אוה

]10: 30 18/098/166

צו/21/03

^0:28.^

בן יאיר ו-איל5ןזר 14/פ4,ערד

0200940ו5

לידייעצוה ילנה

09: 30 06/04/16

25/00/14

צו-52925-08

צ1732

שד ירושלים 8/228,נתיבות

30*^:^1100!^!^

נגאש מולואלם

10: 30 28/G4/16

21/08/14

צו-04426-05

20909

ניב: דוד 2631,באר שבע

08356060

נח אסתר

6ו/00/00 04:00

218/08/14

צו-37900-06

20590

דרך שמשון 5/84 ר,באר שבע

<6866:100106

נחמיאס סי מון

6ו/צ04/0 30 :09

]!66/00/14

צו-0660166-06

2(00;! <9

הילת 2/7/9,אןלת

m5541צ

ניגרקר שלום

14: 30 22/03/16

24/08/14

33931-08-14

20720

בית בלמוג ,אילת

500־62854

עבד עידו

09: 30 03/05/16

24/08/14

4רי34161-08

20599

עמיעוז 161/0 ,עמיעוז

27737279

עמר אילן

10: 30 18/04/16

19/08/14

־14־19-08 282

19883

החורב 225/16,אילת

צ91וו־0805

פוארסה אוסאמה

11:00 05/04/16

26/08/14

35984-08-14

20679

התמו־ים 11/ר,קריית גת

308800706

פיטלין ארתור

12:30 07/03/16

28/08/14

18962-08-14

20443

היילפרין ליפמן 12/0,באר שבע

24542904

פינטו יעקב

ילקוט הפרסומים 6886, כ״ח באלול התשע״ד, 23.9.2014 8272