גיליון 6886 עמוד 58 מתאריך 23/09/2014מועד הדיון

תאריך 4ו כמוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת ״ז

שם החייב/ת

10:30 04/04/16

w/nm

0997-00-14

50848

חטיבת גולני 0/21 ,אשדוד

18855808

יעקב מזל

10: 30 28/03/16

21/08/14

1 1 423-00-14

40590

בן איש חי 1616/30 ,אופקלם

.ב4611971

כדורי שברהם

10: 30 38/03/16

25/08/14

11460-08-14

99180

בן איש חי 1516/001 ,!אופקים

16869397

כדורי בת שבע

10:30 00/05/16

w/nm

20203-!8-14

94684

קיבוץ גלויות א/44,אופקים

38011199

כהן טלי

18: 30 04/04/16

03/00/14

0755-00-14

90541

כוכב מיכאל 47/0,כוכב מיכאל

48927749

כהן יומי:

02:30 28/08/16

28/08/14

25051-15-14

90481

תאשור 20/0,תאשור

88924685

כהן קובי

08: 30 04/14/16

28/08/14

28024-!8-14

94889

ניר עם //455,שדרות

88688י81

שבורך יוסף

!0: 30 04/04/16

03/!8/14

4175-08-14

90908

702/1,אילת

28י84289

שדמוןבן-חיים יפע

!0: 30 04/04/16

03/00/14

48792-08-14

90927

סנהדרין 114/22,באר שבע

11423442

שויאל שלומי

04: 30 ^0/05/16

02/00/14

14־?5'7-0נ 38^6

40634

הדייג 1/0,אילא

65686734

שזרחי יניב

13:30 11/01/16

03 >/0J^/14

80881-18-14

40530

שכ יוה דוד 1014/9,דימונה

319663466

שי/ו/ייקי נט/יה

18:00 03/03/16

01/09/14

2389-09-14

40570

אילת 264/3,אילת

84890776

שלכה מעתוק מתי

03/16/י2 30 :12

14/י26/0

14-י35900-0

24547

מנגו 5/55,אשדוד

13046635

ממן לי4דה

11: 30 07/03/16

14/י26/0

14-י71-0י14

20276

גול5י 4/0,שדו־ות

י26י5959

מעוז איתן

11: 30 07/03/14

14/י26/0

14-י14003-0

24266

גולני 4,שד1ות

4862י287

מעוז זמירה יערי

09:00 24/05/16

03/09/14

1-09-14י90

23325

רזיאל דוי־ 0/1,שדרות

1435י3143

מרדכייב איליה

00:00 24/05/16

03/09/14

9664-09-14

20335

טרמפלדור 10/2,שדרות

1450י3143

מרדכייב גלינה

03/16/י0 10:00

14/י21/0

14-י3-0 2719

23322

גאון הירדן 30/10,אריית גת

940י30979

נהרי שוקרי

02/16/י0 30 :10

06/14/י2

52932-06-14

י2005

הרב מימון 1/י,אשדוד

317777725

סטווברג יגאל

14:15 10/05/16

14/י0/י2

14-י0-י4178

י2060

ש פרטיו 67/0י,א71ת

24904183

סקורי מרדכי

11:1 5 03/05/16

01/09/14

1015-09-14

73י20

נפתלי 12/7,קר”ת ית

312795974

עמירמוב מריק

09:00 10/05/16

01/09/14

2869-09-14

19520

ההגנה 05/0,באר שבע

52י305977

פרבר דוד

11:00 22/03/16

14/י31/0

14-י44637-0

23560

יהור־ה 44/1,ערד

5!174י3176

פרנקלין טריסה די

09:1 5 1 2/04/16

02/09/14

7026-09-14

23564

בבא ס4לי 65/3,דימונה

3750273*?

פרץ וארמון

11:00 12/04/16

01/09/14

1849-09-14

5י206

השלום 133/17,באר שבע

1605י560

פרץ נפתלי

10:00 24/05/16

02/09/14

6241-09-14

19919

מגידו י5/1,אשקלון

75404י312

קוז׳ורה איגור

12:00 22/03/16

14/י31/0

14-י44206-0

55י19

מיכשוילי 2/25,אשדוד

309601425

קסאה דסלין

14:45 22/03/14

14/י25/0

14-י34654-0

1י206

שד גת 219/10,קריית גת

22572093

רחמים מיכאל

10: 30 02/11/15

27/05/14

715-05-14י4

19973

פלוגות 27/1,אשקלון

312936123

שייקביץ' לאוניד

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי באר שבע המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב ,צבי קויש,עו״ד

ילקו ט הפרסומים 6886, כ״ח באלול התשע״ד, 23.9.2014 8294