גיליון 6886 עמוד 60 מתאריך 23/09/2014מועד הז*יון

תאריך צו כי0וס

מס. ת5ק 1יהמ״ש

ת4ק

כנ״ר

כתובת

ת ״ז

שם הרייב/ת

11:00 04/05/16

01/09/14

13־06־03י0 5

^5^125

עוזייר 0/0,עוז^

50650656

סיים ארמד

09:30 11/02/15

^0/099/13

13-י1-י0620

54652

ראמה0/0,ראמה

0015יי52

עדא ר יוסף

10:00 04/05/16

01/09/14

4.3(5 ;71-07-14

הרגייור 430/4,בית שאן

53596י56

עוימי דנה

10:00 044/015/16

01/09/14

05091-07-10

56010

התומר שאן

52619*942

פוימי יו ראי

11: 00 0-4/015/16

02/09/14

06906-01-10

9*י9^ 55

ררו 6ה65 ^^נצרת

576/0511

רראל ירנאל

10:00 04/05/16

01/09/14

7689-07-14

56096

עפר בר0ך 0/0,כפר ברוך

57565061

ריבנר ליאור

09:00 0*9/05/16

14-י58036-0

^6U55

ו־כ!רו״ל 20/0^נ\1:ריה

56544211

שונם >יולון

10:00 044/015/16

01/09/14

05-10־0/001

.^^440!^

רותם 0^׳,^,נ!צר^עילי^

שחאדה בניאמין

00: H 044/015/16

01/09/14

3/301-01-10

גויילויט 0/0,עילוט

55166057

שראדה הישאם

10: 00 044/015/16

01/09/14

50252-06-10

56259

ררגרסיאיל 0/נ),^!וז:<כז^!’ל

101050615

שלבי רוסין

10:00 09/05/16

044/09/14

105-07-10י

56200

ריר 19/1 Dimi,נצר ת

/091/010

שריף עאטף

19:00 09/015/16

04/09/14

10721-01-10

56625

רר 1000 27/0,נצרת

507/6191

תמימא ארמד

10:00 09/05/16

o/mn/

06-10־36102

56755

רר 1000 7/0צ,נגרת

2/517177

תמימי סנדי

הדיונים יתקיימו בטיהמ״ש המחוזי נצרת

המועד להגשת תביעות חוב הי נו תוך שישה חודשים מיונז (מרנן!צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות -גיל הפטר החייב ,אולגה גורדון, עו״ד

מחוז מרכז

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך

מס. וזיק

היק

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

10:00 05/05/16

25/08/14

;50574-07-14

00100

קלנסווה 0/0,קלנסווה

55245091

אבו זמירו עומר

08: 30 26/06/16

״04/09/1

״08-1-״״208

17״2״

עגנון ש״י 5/״,ראשון לציון

15428196

אברבוך מנשה

10:00 19/06/16

״04/09/1

״62052-07-1

075״״

נחמן מברסלב ״/13,פתח תקווה

54668157

אורן אברהם

״04/11/1 09:00

״27/08/1

״29589-06-1

6״36״

כליל החורש 2/0,קדימה-צורן

27806835

איצקוביץ גל

10:00 10/05/16

״25/08/1

״08-1-״2121

2810״

הגליל 37/2,רעננה

15617012

אפשטיין כהן הילר

11: 30 03/05/16

״25/08/1

״27078-07-1

3993״

הלוי דוד 13/0,קריית עקרון

53956256

בארי דליה

09:00 10/05/16

״25/08/1

״07-1-״3366

3891״

רוטשילד 76/12,ראשון לציון

312833890

בודיאנסקי אלכסנ

08: 30 17/05/16

״25/08/1

״3-07-1״50״

2913״

ביאליק 6/0,גדרה

9״1235״2

בלום פינקל יעל

״19/06/1 10:00

״09/1/״0

״07-1-״6077

3961״

דברי חיים 20/6,נתניה

״5847869

בן זכריה רוני

״26/06/1 09:00

״09/1/״0

״1682-07-1״

2905״

האלה 0/״,ראשון לציון

3״811״״3

ברגיג ברוך

ילקוט הפרסומים 6886, כ״ח באלול התשע״ד, 23.9.2014 8296