גיליון 6886 עמוד 61 מתאריך 23/09/2014מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק כיהמ״ש

וזיל;

כנ״ר

כתובת

ת ״ז

שם החייב/ת

09:00 17/05/16

25/08/14

9780-08-14

43928

שטינברג 7/10,רחובות:

36407351

גבאי שירלי

08: 30 10/05/16

25/08/14

3 3102-07-14

43883

גלוסקא 7/ג1,ראש העין

41860693

גיטקר עדי

11: 30 03/05/16

25/08/14

42420-07-14

43696

מוהליבר 16/9,יהוד

36684991

דלק מוחמד

08: 30 17/05/16

25/08/14

4205-08-14

42901

גן שלמה 0/0,גן שלמה

43124247

וימן דותן

09: 30 17/05/16

25/08/14

4919-08-14

42699

רבי יוסיף קארו 12/12,אלעד

302579628

ויינר אלימלך

08: 30 17/05/16

25/08/14

9100-08-14

42974

הרצל ש/17,כפר סבא

24841082

זיו אווה

08: 30 26/06/16

04/09/14

18671-08-14

44157

שד׳ ניצה18/19 ,נתניה

30495493

חנוך אליהו

10: 30 19/05/16

07/08/14

28753-07-14

43951

תל חי 3812 ,כפר סבא

53093233

חנן אסף

09: 30 17/05/16

25/08/14

59272-07-14

42953

השחר 11/0,הוד השתן

25272865

יעקב אברהם

11:30 10/05/16

25/08/14

61566-07-14

44069

ביאליק 37/22 ,נס ציונה

34455980

כהן אורלי

09: 30 10/05/16

25/08/14

37065-07-14

43992

משעול גיל 3/H,כפר סובא

326876331

מרקל ירדן

09: 30 04/09/14

04/09/14

20940-08-14

44132

טירה 0/ר,טירה

301197083

עבד אל חי חאלד

10:00 26/05/16

25/08/14

60868-07-14

44118

יזהר 13/0 ,תל אביב-יפו

300683166

ערמון הניה מיכל

09: 30 10/05/16

25/08/14

13189-07-14

43591

גבעת חיים 10/3,נתניה

38419909

פרטוש אברהם דוד

08: 30 16/09/14

04/03/14

12769-12-13

40488

התאנה 16/0,פרדסייה

55053953

שבת מאיר בן

10: 30 12/04/16

07/08/14

10166-01-14

41073

לוין אושר י/7,ראשון לציון

318018553

שפירו יוליה

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי מרכז

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות יגל הפטר החייב רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

מחוז ירושלים

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו פשיטת רגל

מס. תיק

ביהמ״ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

12/08/14

10919-04-13

7430

קצנלבוגן 6/19, ירושלים

50386317

ארנשטיין פריידה ריי

12/08/14

10962-04-13

7420

קצנלבוגן 6/19, ירושלים

77592632

ארנשטיין שמואל

26/03/14

42910-03-13

7206

קוסטה ריקה 113/2, ירושלים

61130845

הרוש שמעון

19/05/14

29840-01-12

6449

גלגל 4 א.ת. צפ, אשקלון

81008773

סלאמה בסאם

09/03/14

6047-03-13

7362

ת.ד. 94273 בית 0/0, ירושלים

80798515

עלקם חאלד

בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, רח' כנפי נשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

8297 ילקוט הפרסומים 6886, כ״ח באלול התשע׳׳ד, 23.9.2014