גיליון 6889 עמוד 3 מתאריך 30/09/2014אבו סירחן נסר5, לעובד סוציאלי לפי החוק האמור, כך שבמקום ”מועצה אזורית אבו בסמה” יבוא ”מועצה אזורית אל קסום”;

מוחמד אבו מדיעם6, לעובד סוציאלי לפי החוק האמור, כך שבמקום ”המועצה האזורית אבו בסמה” יבוא ”המועצה האזורית נווה מדבר”.

כ”ב בתמוז התשע׳׳ד (20 ביולי 2014) (חמ 3-142)

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

5    י”פ התשס׳׳ז, עמ' 2300.

6    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 1636.

שינוי מינוי עובדת סוציאלית

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960י, אני משנה את מינויה של ענת בלסו2, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ”המועצה המקומית יבניאל”, יבוא ”המועצה המקומית מגדל”.

כ”ב בתמוז התשע׳׳ד (20 ביולי 2014) (חמ 3-142)

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס׳׳ח התש׳׳ך, עמ' 52.

2    י”פ התשס׳׳ד, עמ' 1905.

שינוי מינוי עובדת סוציאלית

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960י, אני משנה את מינויה של סיגל נוסבוים2, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ”חולון”, יבוא ”נס ציונה”.

כ”ב בתמוז התשע׳׳ד (20 ביולי 2014) (חמ 3-142)

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס”ח התש”ך, עמ' 52.

2    י”פ התשע”ב, עמ' 3252.

שינוי מינוי עובדת סוציאלית

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960י, אני משנה את מינויה של אפרת לאה קפח,

1    ס”ח התש”ך, עמ' 52.

2    י”פ התשע”ג, עמ' 2463.

מס' רישום 22354, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ”במועצה מקומית קדימה-צורן”, יבוא ”בעיריית רמת גן”.

כ”ב בתמוז התשע”ד (20 ביולי 2014) (חמ 3-142)

מאיר כהן

שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960י, אני משנה את מינוים של -אורלי ספטון2, מס' רישום 14400 - לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ”עיריית תל-אביב-יפו”, יבוא ”עיריית הרצליה”;

גיא צימרמן2, מס' רישום 23436 - לעובד סוציאלי לפי החוק האמור, כך שבמקום ”עיריית תל-אביב-יפו” יבוא ”עיריית נתניה”;

שולמית כהן2, מס' רישום 7279 - לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ”עיריית חיפה” יבוא ”עיריית עכו”.

כ”ב בתמוז התשע”ד (20 ביולי 2014) (חמ 3-142)

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס”ח התש”ך, עמ' 52.

2    י”פ התשע׳׳ד, עמ' 5808.

שינוי מינוי עובדת סוציאלית

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960י, אני משנה את מינויה של בשמת ארנרייך2, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ”עיריית בני ברק”, יבוא ”המועצה המקומית אורנית”.

כ”ב בתמוז התשע”ד (20 ביולי 2014) (חמ 3-142)

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס”ח התש”ך, עמ' 52.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 412.

35 ילקוט הפרסומים 6889, ו' בתשרי התשע׳׳ה, 30.9.2014