גיליון 6890 עמוד 5 מתאריך 02/09/2014הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מסעדת לה וורנדה בני ציון בע״מ

)ח״פ 51-375555-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.11.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' ראול ולנברג 2, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד שניידר, עו״ד, מפרק

אריה בנאי בע״מ

(ח״פ 51-363722-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.11.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המתכת 2, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר רויט, רו״ח, מפרק

פיימנט קו איל בע׳׳מ

(ח״פ 51-443309-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.11.2014, בשעה 10.00, במשרדי חברת טעם גן עדן, רח' שמואל הנציב 24, קומה 1, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלית אליאס, עו״ד, מפרקת

ש.מ.כ שיווק מוצרי מאפה בע׳׳מ

(ח״פ 51-211880-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.11.2014, בשעה 9.30, במשרדי החברה, רח' גינצבורג 7א, שכונת ביצרון, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל ניסים, עו״ד, מפרק

פרויקט בולטון בע׳׳מ

(ח״פ 51-493758-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.11.2014, בשעה 9.00, במשרדי גינסבורג, איזרדל ושות', עורכי דין, שד' רוטשילד 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפירא, עו״ד, מפרק

בייקר-מן (מאפה) בע׳׳מ

(ח״פ 51-176822-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.11.2014, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 54, רמת גן 5252007, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקי ולדר, עו״ד, מפרק

מגן בית מאפה וקפה בע״מ

(ח״פ 51-154126-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.11.2014, בשעה 10.15, אצל המפרק, רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 54, רמת גן 5252007, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקי ולדר, עו״ד, מפרק

עלי-דגן בע״מ

(ח״פ 51-277160-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

37 ילקוט הפרסומים 6890, ח' בתשרי התשע״ה, 2.10.2014