גיליון 6892 עמוד 5 מתאריך 06/10/2014תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף בהסכם

2. מחיר יום הבראה יהיה 378 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

3 . הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך3, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

כ' באלול התשע׳׳ד (15 בספטמבר 2014) (חמ 3-107-ה1)

נפתלי בנט

שר הכלכלה

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות

לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות), התשל״ב-1972 בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות), התשל״ב-1972י, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי רישיונות:

סוג הבקשה

המען

השם

חוקר פרטי

קפלן 24, בית דגן

אברהם דוד

חוקר פרטי

שרת 51א, דירה 15, עפולה

אדרי שלום שלומי

חוקר פרטי

דפנה 7, רחובות

אחרק יקותיאל

חוקר פרטי

ששת הימים 184/1, ת״ד 359, אילת

איזמירלי זאב

חוקר פרטי

האלמוג 67, מעלה אדומים

ארגמן ניסים

חוקר פרטי

מנתור 1, מודיעין

בק רבקה

חוקר פרטי

יגאל ידין 37/37, מודיעין 71722

בר נתן נתן

משרד לחקירות פרטיות

אלעד 12, אשקלון

גלאון יגאל

חוקר פרטי

המעפילים 3, פרדס חנה-כרכור 3701643

גלבר צבי

חוקר פרטי

רמת הייב, ת״ד 143, רומת היב 17901

דיאב עדנאן

חוקר פרטי

קיבוץ כפר גלעדי, ד״נ הגליל העליון

דניאל יניב

חוקר פרטי

אנקור 6, צור יגאל 44864

חכם אלי

חוקר פרטי

משק 43, מושב חוסאן, 25180

חסון שלמה

מנהל/בעל תאגיד חוקרים פרטיים

התומר 4ד, ירושלים

יונה עופר

חוקר פרטי

משה דיין 15, תל-אביב-יפו

יחזקאל טלי

חוקר פרטי

קיבוץ גבעת חיים איחוד 265, גבעת חיים

כהן לנג אריה

חוקר פרטי

בית גמליאל 131, בית גמליאל 76880

מייזלס גלעד

חוקר פרטי

הנגב 5, בית דגן 50200

מרינה נוי

חוקר פרטי

האורנים 22, גבעת אבני 15227

נגר ספיר

חוקר פרטי

הרצל 101/7

סרוסי משה

חוקר פרטי

כפר ג'וליס 24980

עאמר עלי

חוקר פרטי

מאנה 6, תל-אביב-יפו 6416804

עמנואל אריאל


49 ילקוט הפרסומים 6891, י״א בתשרי התשע״ה, 5.10.2014