"אביהו גופמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5986 עמוד 2 מתאריך 11/08/2009

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984י', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אביהו גופמן, ת׳׳ז 050844786, שופט בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז חיפה, החל ביום י׳׳ב באלול התשס׳׳ט (י בספטמבר 2009 ...

  2. גיליון 5833 עמוד 5 מתאריך 21/07/2008

    ... אביהו גופמן חדרה הרווי גרובס (בדימוס) השרון (נתניה) ליה לב און פתח תקוה אברהם טל רמלה הרן פיינשטיין רחובות שרה דותן תל אביב עודד מודריק דן - צפון חאלד כבוב דן - דרום חיים חדש אשקלון ...

  3. גיליון 5563 עמוד 4 מתאריך 09/08/2006

    ... אביהו גופמן, ת"ז 050844786 פנינה ארגמן, ת״ז 054056064 מוחמד מסארווה, ת״ז 021422357 חננאל שרעבי, ת״ז 056479827 משה גינות, ת"ז 051952307 שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום כ' בתמוז התשס״ו(16 ביולי 2006). ט״ז בתמוז התשס״ו(12 ביולי 2006) (חמ 3-2666) חיים רמון ...