"אביחי דורון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6550 עמוד 2 מתאריך 18/02/2013

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אביחי דורון, נשיא בפועל2 של בתי משפט השלום במחוז הדרום, לנשיא של בתי המשפט השלום במחוז הדרום, מיום ט' באדר התשע״ג (19 בפברואר 2013). כ״ז בטבת התשע״ג (9 בינואר 2013) (חמ 3-60-ה1 ...

 2. גיליון 6455 עמוד 2 מתאריך 05/08/2012

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אביחי דורון, שופט בית משפט שלום, בהסכמתו, לנשיא בפועל של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ב (15 ביולי 2012 ...

 3. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

  ... אביחי דורון    גד גדעון יעל ייטב    גיל דניאל ג'ני טנוס וויליאם חאמד שלהבת קמיר-וייס הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו ו, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט ...

 4. גיליון 5471 עמוד 2 מתאריך 20/12/2005

  ... בית המשפט לעניני משפחה רמת גן: הרשם אריאל בן-ארי בתי משפט השלום מחוז תל אביב: עו”ד יעל אילני עו”ד אביחי דורון בתי משפט השלום מחוז המרכז: הרשמת שלהבת קמיר-ויס. ד' בכסלו התשס”ו (5 בדצמבר 2005) (חמ 1803—3) ציפי לבני _    שרת המשפטים י ק”ת התשמ”ד, עמ' 2370. הודעה ...

 5. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... עו״ד אביחי דורון עו״ד יעל ייטב עו״ד אירית באומהורן עו״ד יואל סילבר עו״ד שמואל בורנשטיין לבתי משפט השלום במחוז ה עו״ד שלמה בנג׳ו עו״ד גיל דניאל הרשמת מגי כהן עו״ד אלון אינפלד עו״ד אריאלה זהר-הלוי הרשם גד גדעון הרשמת אורית בת אל חדד עו״ד טלי וייצנר-אלאור לבתי משפט השלום במחוז חיפה(2) עו״ד ...