"אביטל חן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6739 עמוד 2 מתאריך 20/01/2014

    ... ולפי פקודת התעבורה בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(ג) לפקודת התעבורה' ולפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט אביטל חן, לסגן נשיא של בתי משפט לענייני תעבורה במחוז ירושלים, מיום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014). כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד ...

  2. גיליון 5855 עמוד 2 מתאריך 06/10/2008

    ... השופט אביטל חן    השופט הצבאי (בדימוס) מרדכי לוי לבית המשפט המחוזי נצרת(1) השופט יוסף בן-חמו השופט דני צרפתי השופטת לילי יונג-גופר השופט ירון לוי לבית המשפט המחוזי באר שבע (1) השופטת דרורה בית-אור השופט נסר אבו-טהה השופט דורון חסדאי השופט אברהם טננבוים השופט ירון לוי השופט ...

  3. גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008

    ... השופט יצחק יצחק, השופט אביטל חן, השופטת רות לורך, השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי, השופט חנוך פדר, השופט שאול מנהיים, השופטת דורית קוברסקי, השופטת ורדה פלאוט, השופטת גיליה רביד, השופט אברהם קסירר, השופט ציון קאפח. עו״ד רחל תורן ...