"אבישי קאופמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5679 עמוד 3 מתאריך 12/06/2007

  ... לשופטים של בית משפט לתעבורה, החל ביום כי באייר התשס״ז (8 במאי 2007): רות רז דלית ורד עופר נהרי אבישי קאופמן אלון אופיר לאה שלזינגר-שמאי כ״ו באייר התשס״ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1    ס״ח התשמ״ד, עמי 198. 2    ס״ח התשמ״ד, עמי 78. הודעה על מינוי שופטים ...

 2. גיליון 5644 עמוד 2 מתאריך 22/03/2007

  ... השופטת רחל טאובר מנדל - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז המרכז. הרשם אבישי קאופמן - נבחר לכהונת שופט בית משפט לתעבורה במחוז חיפה. הרשמת דלית ורד - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב. הרשמת לאה שמאי-שלזינגר - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז המרכז ...

 3. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

  ... עו״ד שולמית ברסלב עו״ד אילן בן-דור עו״ד ערפאת טאהא עו״ד נסרין עדוי הרשם דאוד מאזן הרשמת שולמית פומרנץ עו״ד פנינה לוקיץ' הרשם אהרון שדה עו״ד רות מזרחי הרשם אבישי קאופמן עו״ד יאיר מלצר לבתי משפט לתעבורה מחוז חיפה (2 ...

 4. גיליון 5418 עמוד 2 מתאריך 21/07/2005

  ... לפי חוק בתי המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995 בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984י', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-11995, ובאישור שרת המשפטים, מיניתי את אבישי קאופמן, ת״ז 059238931, לרשם של בתי משפט לעניני משפחה במחוז חיפה, החל מיום ...