"אבישי רובס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6466 עמוד 3 מתאריך 29/08/2012

  ... לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אבישי רובס, שופט של ...

 2. גיליון 6466 עמוד 4 מתאריך 29/08/2012

  ... אני ממנה את אבישי רובס, שופט של בית משפט השלום, ליושב ראש ועדות ערעור לפי החוק, במחוז חיפה. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ט בתמוז התשע׳׳ב (19 ביולי 2012) (חמ 3-321-ה1) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162. 2    ס״ח התשנ׳׳ב, עמ' 90. מינוי חבר בוועדות ערעור ...

 3. גיליון 6404 עמוד 3 מתאריך 24/04/2012

  ... ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-21957 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-11992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט אבישי רובס, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז חיפה ...

 4. גיליון 6403 עמוד 2 מתאריך 22/04/2012

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-11954 (להלן - החוק), וסעיף 5(א) ו-(ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט אבישי רובס, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז חיפה. תוקף המינוי לשלוש שנים ...

 5. גיליון 6050 עמוד 2 מתאריך 19/01/2010

  ... אבישי רובס ניצן סילמן ערן נוה הדס גולדקורן אליעזר שחורי מוחמד מסארווה משה גינות חננאל שרעבי כהונתם באותה ערכאה. עד לתום תקופת י׳׳ב בטבת התש׳׳ע (29 בדצמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון ...

 6. גיליון 6024 עמוד 2 מתאריך 23/11/2009

  ... הרשם אבישי רובס - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז חיפה; הרשמת עינת אבמן-מולר - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים; הרשמת אורית בת אל חדד - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום; עורכת הדין טל תדמור-זמיר - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; עורך הדין נאסר ...

 7. גיליון 6022 עמוד 2 מתאריך 16/11/2009

  ... רות אטדגי-פריאנטה אסתר ז'יטניצקי (רקובר) אריה נאמן מירה דהן נפתלי שילה ארנון קימלמן שלי אייזנברג אבישי רובס יפעת מישורי החל ביום ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009). ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-2666) יעקב נאמן שר המשפטים 1 ס״ח התשנ״ה, עמ' 393. מינוי שופט נוער ...

 8. גיליון 6012 עמוד 2 מתאריך 27/10/2009

  ... הרשם אבישי רובס - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז חיפה; הרשמת יפעת מישורי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; הרשמת לובנה שלאעטה-חלאילה - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; עו"ד רננה גלפז-מוקדי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה ...

 9. גיליון 5992 עמוד 2 מתאריך 27/08/2009

  ... לבתי משפט השלום מחוז חיפה הרשם אבישי רובס, עו׳׳ד יאיר מלצר, עו׳׳ד אורנה אליגון-דר, עו׳׳ד נאסר ג׳השאן, עו׳׳ד נסרין עדוי. לבתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז הצפון עו׳׳ד אסף זגורי,    עו׳׳ד סמארה נצר. לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז תל אביב הרשמת מירה דהן,    עו׳׳ד סמארה נצר ...

 10. גיליון 5987 עמוד 2 מתאריך 17/08/2009

  ... עו״ד ג'מאל דהאמשה,    עו״ד דלית שרון-גרין, עו״ד גיל קרזבום. לבתי משפט השלום מחוז חיפה הרשמת גלית אוסי-שרעבי, הרשם אבישי רובס, עו״ד גיל קרזבום, עו״ד רננה גלפז-מוקדי, עו״ד מנחם ליאב, עו״ד עמית רוזינס, עו״ד קרן אניספלד, עו״ד מיכל נעים-דיבנר, עו״ד אסף זגורי, עו״ד עמי שוחט ...