"אביתר הכהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6826 עמוד 37 מתאריך 26/06/2014

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 8.5.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה חיה ראטה, מרח' אביתר הכהן 11, ירושלים, למפרקת החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את ...

 2. גיליון 6418 עמוד 96 מתאריך 20/05/2012

  ... 1"971 אביתר הכהן 9/4, באר שבע 317136745 מויסייב אירינה 45/43/1" 4939"-46-11 13198 הצבי 149/13, באר שבע 313454163 מונטיאנו טטיאנה "3/11/11 158"7-44-11 1"6"3 אייר 1"/4", אשדוד 687596"4 מורגנשטרן יוסף "3/11/11 ...

 3. גיליון 6290 עמוד 51 מתאריך 07/09/2011

  ... 49976-06-11 12971 אביתר הכהן 9/0,באר שבע 317136745 מויסייב אירינה 10:30 05/03/12 28/06/11 45638-06-11 12456 מעגלים 359,מעגלים 27884162 עבאדה זיזל זיוה 10:30 05/03/12 28/06/11 45649-06-11 12455 מעגלים 359,מעגלים ...

 4. גיליון 6277 עמוד 49 מתאריך 04/08/2011

  ... 12919 אביתר הכהן 9,באר שבע 317136976 מויסייב אלכסנדר 11:30 02/01/12 29/05/11 51072-05-11 12299 מושב פדויים 78,פדויים 46255154 נבטי סמדר 10:30 28/11/11 27/04/11 35684-04-11 12899 בן יאיר אליעזר 18/32,ערד 14211890 ...