"אברהם אליקים" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6561 עמוד 42 מתאריך 07/03/2013

  ... פרלמן מירה 1/170149 שוברט חיה 1/170150 פלטי שרה 1/170151 גרינוולד יעקב 1/170153 תורגמן לבנה 1/170154 שולמן יוסף 1/170155 טוריאל אברהם אליק 1/170157 פז דבורה 1/170162 זוקרמן לוזר ...

 2. גיליון 6037 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009

  ... השופט אברהם אליקים - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בחיפה; עו׳׳ד משה הכהן - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט יעקב שפסר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; השופט מאיר יפרח - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב; השופט אבי זמיר - לכהונת שופט של בית המשפט ...

 3. גיליון 6022 עמוד 3 מתאריך 16/11/2009

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט אברהם אליקים, שופט של בית המשפט המחוזי בחיפה, לשמש שופט נוער עד לתום תקופת כהונתו באותה ערכאה. ט' בחשוון התש"ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט ...

 4. גיליון 5999 עמוד 2 מתאריך 17/09/2009

  ... השופט אברהם אליקים - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בחיפה; השופטת בטינה טאובר - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בחיפה; עו׳׳ד משה הכהן - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט רפאל כרמל - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט יגאל מרזל ...

 5. גיליון 5982 עמוד 2 מתאריך 23/07/2009

  ... לבית המשפט המחוזי חיפה )2( השופט יעקב וגנר, השופט מנחם רניאל, השופט אברהם אליקים, השופטת דנה מרשק-מרום, השופטת רונית בש, השופטת ישראלה קראי-גירון-גרינבוים. לבית המשפט המחוזי ירושלים )1■ השופט אריה רומנוב, השופט רפאל כרמל, השופט דוד מינץ, השופט אלכסנדר רון, השופט פיליפ מרכוס. שופט-עמית ...

 6. גיליון 5726 עמוד 4 מתאריך 14/10/2007

  ... שר הפנים מינוי שופטים לעניין עררים לפי חוק הספורט, התשמ"ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק הספורט, התשמ״ח-1988', ובהתייעצות עם נשיאת בית משפט העליון, אני ממנה את השופטים אברהם אליקים, ת"ז 54674635, ואילת דגן, ת"ז 56620867, שופטים של בית משפט השלום בחיפה, לשופטים לעניין עררים לפי הסעיף האמור ...