"אברהם הימן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5993 עמוד 2 מתאריך 31/08/2009

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אברהם הימן, ת׳׳ז 060367836, שופט בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום י׳׳ב באלול התשס׳׳ט (י בספטמבר 2009). א' באלול התשס׳׳ט (21 באוגוסט 2009) (חמ 3-64 ...