"אדוארדו לכנר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012

    ... צחי אלמוג אדוארדו לכנר אמיר צ׳כנוביץ צבייה טובה גרדשטיין גילה ספרא-ברנע איריס אסל צוריאל לרנר עדי אייזדרופר סיגל אלבו בן שלו. מרים יפעתי (חלאוי) יפעת אונגר ביטון ג' בשבט התשע׳׳ב (27 בינואר 2012) (חמ 3-64 ...

  2. גיליון 5639 עמוד 2 מתאריך 08/03/2007

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורך הדין אדוארדו לכנר, ת״ז 15757974, לרשם/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, החל ביום י״א באדר התשס״ז(1 במרס 2007). א' באדר התשס׳׳ז ...