"אהוד באר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6342 עמוד 41 מתאריך 15/12/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אהוד בר-עם, עו״ד, מפרק יבוק-שיווק נעליים בע״מ (ח״פ 51-222808-1) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 5715 עמוד 8 מתאריך 10/09/2007

  ... 1.    אילן בומבך 2.    אהוד בר-עם 3.    ארנה דויטש 4.    אבנר רון 5.    שלומי פרידמן 6.    ג׳ק בלנגה 7.    גדעון פישר הסיעה להצלת המקצוע בראשות יראון פסטינגר 1.    יראון פסטינגר 2.    פנחס מרינסקי 3.    עמוס ון-אמדן 4.    דפנה רוזן-זינגר 5 ...

 3. גיליון 5715 עמוד 9 מתאריך 10/09/2007

  ... אהוד בר-עם 7.    נורין אלנאשף לשכה אחרת בראשות דורון ברזילי 1.    יהושע רזניק 2.    אבנר כהן 3.    טל לויטס 4.    רני שורץ 5.    ראיס אבו סייף הסיעה להצלת המקצוע בראשות יראון פסטינגר 1.    אליעזר פני-גיל 2.    שושנה גלס 3.    אפרים נוה 4 ...

 4. גיליון 5461 עמוד 22 מתאריך 23/11/2005

  ... אהוד בר-נוי, עו״ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תיק אזרחי 1984/05 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת הפועל צפרירים חולון, ע״ר 58-010516-1, והמבקשת: היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופש״ר, אגף מס הכנסה, פקיד שומה רמלה, באמצעות ב״כ עו״ד ...