"אהרן פרקש" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012

  ... 1    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68. 2    י”פ התשע״ב, עמ' 1754. מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-21984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אהרן פרקש, שופט של בית משפט מחוזי ...

 2. גיליון 6161 עמוד 2 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 3. גיליון 6161 עמוד 4 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 4. גיליון 5440 עמוד 2 מתאריך 19/09/2005

  ... 1) השופט בעז אוקון, ת׳׳ז 55486138 השופט משה גל, ת׳׳ז 104935 השופטת מרים מזרחי, ת׳׳ז 83667 השופטת חנה בן-עמי, ת׳׳ז 588301 השופט אהרן פרקש, ת׳׳ז 65551772 השופט יוסף שפירא, ת׳׳ז 351650 עד תום תקופת כהונתם באותה ערכאה. ילקוט הפרסומים 5440, ט״ו באלול התשס״ה, 19.9.2005 4248 1 ס״ח התשל״א ...