"אוהד אלוני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6829 עמוד 30 מתאריך 02/07/2014

  ... אוהד אלוני, עו״ד (ח׳׳פ 51-436149-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום ...

 2. גיליון 5791 עמוד 23 מתאריך 06/04/2008

  ... אוהד אלוני, מפרק משה אילת - תקשורת שיווקית בע״מ (ח”פ 51-203821-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ”ל תתכנס ביום 15.5.2008 ...

 3. גיליון 5748 עמוד 68 מתאריך 12/12/2007

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. כנען עומר, עו״ד, מפרק אוהד אלוני - משרד עורכי דין (ח״פ 1—329809—51) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א ...

 4. גיליון 5455 עמוד 28 מתאריך 13/11/2005

  ... בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת קאטק חב׳ להנדסה בע״מ, ח״פ 51-106415-6, והמבקשים: יעקב גולדזק ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד גדעון סלעית ו/או אוהד אלוני ו/או ד״ר יצחק גולדפיין ו/או גרא פולגר ו/או הדר פלד-טל ו/או בילי בירון, מרח' פלי״ם 2, חלונות הסיטי, בנין אורן, קומה 3, חיפה ...