"אוסילה אבו אסעד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

    ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אוסילה אבו-אסעד נעמן אדריס הילה גורביץ שיינפלד שירי היימן יוסף טורס עמית רוזינס אליה נוס ג'מילה ג'בארין שושנה ליבוביץ ...

  2. גיליון 6348 עמוד 3 מתאריך 27/12/2011

    ... הרשמת אוסילה אבו אסעד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הצפון; עורך הדין אהרן האוזרמן - נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב; עורך הדין שמעון לייבו - נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז הדרום; עורך הדין אבשלום מאושר - נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז ...

  3. גיליון 6311 עמוד 3 מתאריך 25/10/2011

    ... הרשמת אוסילה אבו אסעד עו״ד חנא בולוס עו״ד הילה גורביץ-שינפל הרשמת סיגלית גץ-אופיר עו״ד ג׳מאל דהאמשה הרשמת רגד זועבי עו״ד אמאל חמיס עו״ד מרואן טאהא עו״ד יוסי טורס עו״ד אלעד טל עו״ד אימאן כאמל-חיר עו"ד ניר מישורי לב-טוב עו״ד ליאב מנחם עו״ד נסרין סוסאן עו"ד ח'אולה עאסי עו״ד מוחמד עלי עו"ד כרמית פאר ...