"אוריה באר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6874 עמוד 30 מתאריך 09/09/2014

  ... 08/05/2014 אורי אריה אורי בר יוחא 1/195198 22/07/2014 יום טוב יצחק יום טוב שמואל 1/195251 1/1995 20/1 פרבר אברהם שמחה פרבר ראובן 1/195258 2 23/10/201 רונן בתיה פרידמן חנה 1/195259 0/09/2013 1 תורגמן ויקה אלדמע אברהם ...

 2. גיליון 6737 עמוד 30 מתאריך 19/01/2014

  ... 589906114 1 באר שבע שירותי בריאות כללית - מרפאת אורן - באר שבע 979 589906114 1 באר שבע שירות בריאות כללית - מרפאת יסקי - באר שבע 980 589906114 1 באר שבע שירותי בריאות כללית - מרפאת ט׳ - באר שבע 981 1 ...

 3. גיליון 6625 עמוד 60 מתאריך 09/07/2013

  ... רקפות 36/0,קריית טבעון 33197:351 אורן בר יפעת 10:00 01/12/14 ג1/ג2/0 נ 40751-02-13 29036 גן השומרון 0/0,גן השומרון 24531220 אלבז גילה 10: 30 20/11/14 05/05/13 45485-03-13 29523 יוספטל 13/16,קריית אתא 25425703 ...

 4. גיליון 6617 עמוד 112 מתאריך 27/06/2013

  ... לוי פורטונה מר שוורץ מנחם מנדל בדלוב תמרה בן חמר אליעזר ארי שויחט יתה ג'ומעה ראגב בן אקי מירי גרנות שמואל וולד שמעון אפרים גאולה ליידרמן בתיה אהרוני משה סלמאן עודה אזוגי גרציה רגב אולגה ארהרדט שמעון אמור אורי בר סיגל אפלבוים אללה שפץ צבי ילקוט הפרסומים 6617, י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ג, 27.6.2013 5714 ...

 5. גיליון 6545 עמוד 64 מתאריך 07/02/2013

  ... ביום 20.3.2013, בשעה 10.00, ברח' הרב טנא 27/6, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דניאל דנציגר, מפרק מוסך א.אור-בר בע״מ (ח”פ 51-384302-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 6527 עמוד 46 מתאריך 06/01/2013

  ... בית ספר אורים - באר שבע 958 3 באר שבע בית ספר שחר - באר שבע 959 1 באר שבע בית ספר מקיף י״א ע״ש רבין - באר שבע 960 1 באר שבע גן מיח״א - באר שבע 961 1 באר שבע קו אור - בית חולים סורוקה - באר שבע 580295970 ...

 7. גיליון 6525 עמוד 16 מתאריך 02/01/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ערן סגל, עו״ד, מפרק מוסך א.אור-בר בע׳׳מ (ח”פ 51-384302-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 8. גיליון 6503 עמוד 65 מתאריך 26/11/2012

  ... 55-022495-0 26/07/2012 ההגנה 34 אביחיל אורי בר-לב ת.ז. : 009715046 אס.אף.קיי קרואטיה נדל"ן 1 , שותפות מוגבלת SFK CROATIA REAL ESTATE 1, LIMITED PARTNERSHIP 55-022495-0 26/07/2012 או.אל.אס. און ליין סולושנס בע"מ O.L.S. ON LINE SOLUTIONS LTD. מ.תאגיד ...

 9. גיליון 6439 עמוד 32 מתאריך 28/06/2012

  ... סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית. (8)    שם האגודה: קהילת גן אור באר גנים - אגודה קהילתית שיתופית להתיישבות חקלאית בע״מ. מס' האגודה: 57-005594-7. המען: ת"ד 17, ניצן 79287. תאריך רישום: כ״ג בסיוון התשע״ב (13 ביוני 2012). סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית ...

 10. גיליון 6416 עמוד 7 מתאריך 16/05/2012

  ... קיבוץ רבדים, בני רא׳׳ם, כפר הרי׳׳ף, חפץ חיים, אורות, באר טוביה, בית אלעזרי, בניה, בצרון, חצב, חצור-אשדוד, טל שחר, ינון, יסודות, כפר אחים, כפר ורבורג, כפר מנחם, כפר מרדכי, מישר, משגב דב, ערוגות, קבוצת יבנה, קדמה, שדמה, תימורים, תירוש, תלמי יחיאל, אביגדור, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ...