"אורית בן-דור ליבל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6525 עמוד 2 מתאריך 02/01/2013

    ... שטרק שרון לארי-בבלי מרדכי כדורי תמר נמרודי אורלי שמאי-כתב אורית בן-דור ליבל נמרוד פלקס תרצה שחם קינן ירון גת רבקה גלט מנחם מזרחי יוסי טופף כ׳׳ב בכסלו התשע׳׳ג (6 בדצמבר 2012) (חמ 3-686) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין ...

  2. גיליון 6383 עמוד 3 מתאריך 22/02/2012

    ... עורך הדין יחזקאל אליהו - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורכת הדין אורית בן-דור ליבל - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורכת הדין נאוה גדיש - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז ...