"אורית קלרה ליפשיץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6572 עמוד 2 מתאריך 04/04/2013

    ... ליאור ברינגר דנה כהן-לקח אורית קלרה ליפשיץ כ׳׳ח באדר התשע׳׳ג (10 במרס 2013) (חמ 3-686) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 ...

  2. גיליון 6549 עמוד 2 מתאריך 17/02/2013

    ... שופט התעבורה שמואל מלמד - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; עורכת הדין אורית קלרה ליפשיץ - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הדרום; עורכת הדין נעה תבור - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב; י ס״ח התשמ״ד, עמ' 198. 2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 78. ילקוט הפרסומים 6549 ...

  3. גיליון 6549 עמוד 3 מתאריך 17/02/2013

    ... עורך הדין מוחמד עלי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורך הדין טל פפרני - לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; עורך הדין ליאור ברינגר - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז הדרום; עורכת הדין אורית קלרה ליפשיץ - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הדרום ...