"אורי אליאב" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6561 עמוד 100 מתאריך 07/03/2013

    ... 25099052 דרעי סגלית 05/12/12 20553-02-12 14456 החסידה 8/33, אילת 22819031 דרעי שמואל 03/12/12 3328-02-12 13822 אורי אליאב 23/0, אשקלון 56446586 ואטורי ברוך ילקוט הפרסומים 6561, כ׳׳ה באדר התשע׳׳ג, 7.3.2013 3378 ...

  2. גיליון 6546 עמוד 24 מתאריך 12/02/2013

    ... והמבקשים: עובדי החברה, פריד אבולקיאן ואח', ע״י ב״כ עו״ד אורי אליאב, מרח' השלושה 9, תל אביב 67060, טל' -03 7913000, פקס' 03-6885515. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 013 .3 ...

  3. גיליון 6408 עמוד 58 מתאריך 01/05/2012

    ... 13822 אורי אליאב 23/0,אשקלון 56446586 ואטורי ברוך 11: 30 24/09/12 11/01/12 22596-01-12 14139 שד בן גוריון 1064/3,דימונה 68319375 ואקנין יהודה 12: 30 24/09/12 12/01/12 25651-01-12 13734 עבדת 1632/2,דימונה 34031492 ...