"אורי גולדקורן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6819 עמוד 2 מתאריך 17/06/2014

  ... בתוקף סמכותי לי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), סעיף 5(א) ו-(ב) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אורי גולדקורן, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז חיפה. תוקף המינוי לשנתיים ...

 2. גיליון 6819 עמוד 3 מתאריך 17/06/2014

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-11950 (להלן - החוק), וסעיף 5(א) ו-(ב) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אורי גולדקורן, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק. תוקף המינוי לשלוש שנים. ט׳׳ז ...

 3. גיליון 6456 עמוד 2 מתאריך 06/08/2012

  ... 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. לילי יונג גופר חנא סבאג דורון פורת נעמן אדריס רננה גלפז-מוקדי עינב גולומב אורי גולדקורן רים נדאף אילונה לינדנשטראוס אריאלי סאאב דבור שאדן נאשף אבו אחמד אילנית אימבר כ”א בתמוז התשע׳׳ב (11 ביולי 2012) (חמ 3-2666 II) יעקב נאמן שר המשפטים ...

 4. גיליון 6322 עמוד 2 מתאריך 17/11/2011

  ... עורך הדין אורי גולדקורן, לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הצפון; עורכת הדין שירי היימן, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; הרשם נעמן אדריס, לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הצפון; עורכת הדין מרים אילני, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים; עורכת הדין ...

 5. גיליון 6317 עמוד 3 מתאריך 10/11/2011

  ... אורי גולדקורן, ת׳׳ז 053919924; איילת הוך-טל, ת׳׳ז 029455888; דניאל בן־טולילה, ת׳׳ז 029522976, לשמש שופטי נוער עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום. י׳׳ב בתשרי התשע״ב (0ו באוקטובר וו20) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס״ח התשל׳׳א, עמ' 34ו. הודעה על מינוי קצין ...

 6. גיליון 6272 עמוד 3 מתאריך 28/07/2011

  ... עורך הדין אורי גולדקורן, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז צפון; עורכת הדין עינב גולומב, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז צפון; 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 218 ועמ' 2370. עורכת הדין אילנית אימבר, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) מחוז צפון; עורך הדין בסאם קנדלפת, נבחר ...

 7. גיליון 6240 עמוד 2 מתאריך 24/05/2011

  ... הרשם נעמן אדריס עו״ד אורי גולדקורן עו״ד הילה גורביץ-שינפלד עו״ד ג׳מאל דהאמשה עו״ד אמאל חמיס עו״ד יוסי טורס עו״ד אימאן כאמל-חיר עו״ד מוחמד עלי עו״ד עמי שוחט לבתי משפט השלום (נוער) מחוז צפון (1) עו״ד אילנית אימבר    עו״ד ניר מישורי לב-טוב לבתי משפט לתעבורה מחוז הצפון (1) עו״ד מאיר ...

 8. גיליון 6095 עמוד 19 מתאריך 09/06/2010

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.7.2010 בשעה 10.00, ברח' העצמאות 82, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורי גולדקורן ...

 9. גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010

  ... עו הרשם נע מן אדריס עו״ד אורי גולדקורן לבתי משפט השלום מחוז חיפה (1) עו״ד אלעד טל הרשמת מירב קלמפנר נבון עו״ד ניר מישורי לב-טוב עו״ד רון בן מיור עו״ד יוסי דלל עו״ד עדי הדר לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה (2 ...