"אורן הירש" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6766 עמוד 34 מתאריך 06/03/2014

    ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 25.6.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הנוטע 3, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שרון פלד, מפרק אורי הירש בע״מ (ח״פ 51-088248-3) (בפירוק מרצון ...

  2. גיליון 5835 עמוד 34 מתאריך 24/07/2008

    ... 2008, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רדו היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן הירש, מפרק קונספטק קרן להשקעות בע״מ (ח״פ 51-302823-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...