"אורן יוסף" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 48 מתאריך 23/09/2014

  ... הסדר 31/03/13 1375-05-11 23295 שרב מאור יוסף 9/0, רחובות 11490175 מלק יהודה ניצול לרעה 01/09/14 20492-03-13 37504 טירה 4/0, טירה 263/9323 מכסורסהא ניצול לרעה 27/03/1- 223-09-13 39060 א׳׳ן 1/6, פתח תקווה ...

 2. גיליון 6874 עמוד 127 מתאריך 09/09/2014

  ... 41095-0.3-11 20651 מצפה 59/5,שוהם 36818805 טייכר איתי 1.00%) 16/05/11 1075-05-11 ^9^־24 הרב מאור יוסף 9/0,רחובות נ!7!ב1490^ מלק יהודה רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב 8087 ילקוט הפרסומים 6874, י״ד באלול התשע״ד, 9.9.2014 ...

 3. גיליון 6844 עמוד 6 מתאריך 24/07/2014

  ... 0^2נ0ו2/ו05/^:כ1 אהרנוב־ץ ע פר יזשה ^01^/ו^0/^0 ויי סטיך אלה 15/03/2013 לונגו אילנה 10/02/1910 גבאי רומי 2012/ 37/02) יוסי יצחק 07/04/2014 ליטינסקי קלרה 95/04/2014 לוציאנו יעקב 12/08/2003 חן רונת ^01/200/^0 איירה זאב 09/04/1H7 וזי רות 02/03/2012 אטזה זאב 22/01/2012 בן-אור יוסף 12/00/2005 נשייא צלחה ...

 4. גיליון 6829 עמוד 25 מתאריך 02/07/2014

  ... עמיר קונסטרוקטיב - קבלני בנין בע״מ (ח״פ 51-230997-2) עתידים פינוי בינוי חולון בע״מ (ח׳׳פ 51-419409-1) עמיר קונסטרוקטיב - קבלני בנין בע״מ (ח״פ 51-230997-2) עתידים פינוי בינוי חולון בע״מ (ח׳׳פ 51-419409-1) אורן יוסף, מפרק (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 6825 עמוד 3 מתאריך 25/06/2014

  ... 08/12/2011 אורן יוסף צ: י! יל ר קטרינה 10/ 80746 4 201/ 25/02 לרפע חנון דננברג בושנה 10/ 88849 27/01/2013 קדמון גילה מטרנברג הדויג 10/ 88846 15/02/2010 וכפר רינ ה גואן פרר צבי 10/ 88862? 17/01/2000 לדמס חיל דננברב חיים ...

 6. גיליון 6824 עמוד 3 מתאריך 24/06/2014

  ... יגאל מאור יוסף אסייג מאיר אטיא אדוארד ברסקי יעקב נחמן אשר קדוש יעקב צמח ניצן שריג שלמה גולדווסר מיכאל סולומון עמרם אזולאי )2( אני מבטל את מינוים למפקחים של המפורטים להלן: אורי נצר2 אריה רונה3 צבי פיטר שחור4 אליעזר שטרנברג5 חורחה מגיד6 יואל חיימס7 י    ס׳׳ח התשס׳׳ד,    עמ'    456. 2 ...

 7. גיליון 6819 עמוד 38 מתאריך 17/06/2014

  ... 2. מאור יוסף, ת״ז 300389699, שניהם ע״י ב״כ עו״ד יניב גביש, מרח' ברקוביץ 4, תל אביב, טל' 03-6935227, פקס' 03-6935225. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.2.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 9.9.2014,    בשעה 9.00 ...

 8. גיליון 6807 עמוד 35 מתאריך 22/05/2014

  ... הנ״ל תתכנס ביום 31.7.2014, בשעה 14.30, אצל מ.א.מ. מערכות אחזור מידע בע״מ, רח' פלאוט 10, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן יוסף, מפרק 5733 ילקוט הפרסומים 6807, כ״ב באייר התשע״ד, 22.5.2014 ...

 9. גיליון 6807 עמוד 36 מתאריך 22/05/2014

  ... מערכות אחזור מידע בע׳׳מ, רח' פלאוט 10, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן יוסף, מפרק קפה רפיק נח׳לה בע״מ (ח״פ 51-259624-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת ...

 10. גיליון 6798 עמוד 50 מתאריך 11/05/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אורן יוסף, מפרק חיטובים פלוס (מצג) בע״מ (ח׳׳פ 51-265003-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...