"אילן איטח" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6424 עמוד 3 מתאריך 04/06/2012

  ... מינוי שופט לכהונה בפועל לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה בזאת את אילן איטח, שופט של בית הדין הארצי לעבודה, בהסכמתו, לכהן בפועל כשופט של בית הדין ...

 2. גיליון 6392 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

  ... אילן איטח - לכהונת שופט בית הדין הארצי לעבודה; השופט כרמי מוסק - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בירושלים; השופטת עירית וינברג-נוטוביץ - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי מרכז; עו׳׳ד טל לחיאני שהם - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ח בשבט התשע׳׳ב (21 בפברואר 2012 ...

 3. גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012

  ... השופט אילן איטח - נבחר לכהונת שופט של בית הדין הארצי לעבודה; עורכת הדין טל לחיאני שהם - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז הדרום. א' בשבט התשע׳׳ב (25 בינואר 2012) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370. מינוי סגן ...

 4. גיליון 6240 עמוד 2 מתאריך 24/05/2011

  ... השופטת לאה גליקסמן-כוכבי השופטת סיגל דוידוב-מוטולה השופט אילן איטח לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב (1-2) עו׳׳ד רנה הירש (בסקר)    הרשמת שלי ולך הרשמת מוניקה מרגלית    עו׳׳ד דוד משען עו׳׳ד ח׳אולה עאסי    עו׳׳ד אסנת רובוביץ עו׳׳ד אורן שגב לבית הדין האזורי לעבודה חיפה (1) עו׳׳ד ...

 5. גיליון 6112 עמוד 7 מתאריך 26/07/2010

  ... סטנלי פישר נגיד בנק ישראל מינוי רשם בית הדין לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את השופט אילן איטח, לרשם בית הדין הארצי לעבודה, מיום כ׳׳ו בסיוון התש׳׳ע ...

 6. גיליון 6068 עמוד 2 מתאריך 07/03/2010

  ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה בזה את אילן איטח, ת׳׳ז 069600930, שופט של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית הדין הארצי לעבודה ...

 7. גיליון 5782 עמוד 6 מתאריך 03/03/2008

  ... מינוי רשם בית דין לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את השופט אילן איטח, ת׳׳ז 069600930, לרשם בית הדין הארצי לעבודה, החל ביום ל' בשבט התשס׳׳ח (6 בפברואר 2008 ...

 8. גיליון 5475 עמוד 5 מתאריך 29/12/2005

  ... מינוי רשם בית דין לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה את אילן איטח, ת׳׳ז 069600930, שופט בית דין אזורי לעבודה, בהסכמתו, לרשם בית הדין הארצי לעבודה, מיום י׳׳ג ...