"אילן בן-דור" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6819 עמוד 2 מתאריך 17/06/2014

  ... לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהלייים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), סעיף 5(א) ו-(ב) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אילן בן דור ...

 2. גיליון 6819 עמוד 3 מתאריך 17/06/2014

  ... -21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אילן בן דור, שופט של כ׳׳ב אדר ב' התשע׳׳ד (24 במרס 2014) (חמ 3-321-ה1) ציפי לבני שרת המשפטים מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 ...

 3. גיליון 6249 עמוד 2 מתאריך 12/06/2011

  ... לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ׳׳ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ׳׳ה-1985י, אני ממנה את אילן בן-דור, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש בוועדת ערעור לפי החוק, במחוז המרכז. תוקף המינוי לשלוש שנים. ל' ...

 4. גיליון 6181 עמוד 2 מתאריך 30/12/2010

  ... אני ממנה את אילן בן-דור, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז המרכז. תוקף המינוי לשלוש שנים. י׳׳ד בטבת התשע׳׳א (21 בדצמבר 2010) (חמ 3-321) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162. 2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90. מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים ...

 5. גיליון 5780 עמוד 3 מתאריך 26/02/2008

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון אני ממנה את אילן בן-דור, שופט בית משפט שלום, ת׳׳ז 59649806, ליושב ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז הדרום. תוקף המינוי ...

 6. גיליון 5777 עמוד 2 מתאריך 20/02/2008

  ... אני מודיע, בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, את הרשומים מטה לשופטים של בית משפט השלום, החל ביום ח' בשבט התשס”ח (15 בינואר 2008): עורך הדין אילן דפדי, ת”ז 058276254 עורך הדין אילן בן דור, ת”ז 059649806 ...

 7. גיליון 5774 עמוד 4 מתאריך 07/02/2008

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט אילן בן דור, ת׳׳ז 059649806, לשמש שופט נוער עד לתום תקופת כהונתו בערכאת בית משפט שלום. ח' בשבט התשס׳׳ח (15 בינואר 2008) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט ...

 8. גיליון 5716 עמוד 2 מתאריך 11/09/2007

  ... הרשמת כוכבה לוי הרשם עודד מאור עו״ד ליאורה וינשטיין עו״ד אילן דפדי עו״ד רות מזרחי עו״ד אילן בן-דור עו״ד שלמה בנג׳ו עו״ד ואיל ראבי עו״ד חדווה דמסט היגר עו״ד ליאור חורב עו״ד חגי טרסי עו״ד אריה מוסקונה הרשם רפי ארניה עו״ד אסתר ז'יטניצקי (רקובר) עו״ד ישעיהו-דן רונן עו״ד שרון הלוי עו״ד אפרת בוסני עו״ד ...

 9. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

  ... עו״ד שולמית ברסלב עו״ד אילן בן-דור עו״ד ערפאת טאהא עו״ד נסרין עדוי הרשם דאוד מאזן הרשמת שולמית פומרנץ עו״ד פנינה לוקיץ' הרשם אהרון שדה עו״ד רות מזרחי הרשם אבישי קאופמן עו״ד יאיר מלצר לבתי משפט לתעבורה מחוז חיפה (2 ...

 10. גיליון 5626 עמוד 3 מתאריך 06/02/2007

  ... לבתי משפט לתעבורה מחוז הדרום(1): עו׳׳ד אלון אופיר    עו׳׳ד אריאלה זהר-הלוי עו׳׳ד יאיר רבינוביץ    הרשמת מגי כהן עו׳׳ד עפר נהרי לבתי משפט השלום מחוז הדרום(1-0): עו׳׳ד שלמה בנג׳ו    עו׳׳ד אילן בן-דור עו׳׳ד עדו דרויאן    עו׳׳ד יואל עדן עו׳׳ד רנה הירש (בסקר)    הרשמת ענת אלפסי ...