"אילן דפדי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6812 עמוד 2 מתאריך 02/06/2014

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אילן דפדי, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום תל-אביב-יפו. כ״א באייר התשע״ד )21 במאי 2014( )חמ 3-60-ה1( ציפי לבני ...

 2. גיליון 5777 עמוד 2 מתאריך 20/02/2008

  ... אני מודיע, בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, את הרשומים מטה לשופטים של בית משפט השלום, החל ביום ח' בשבט התשס”ח (15 בינואר 2008): עורך הדין אילן דפדי, ת”ז 058276254 עורך הדין אילן בן דור, ת”ז 059649806 ...

 3. גיליון 5744 עמוד 3 מתאריך 27/11/2007

  ... עו׳׳ד אילן דפדי - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל אביב. עו׳׳ד שאול אבינור - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל אביב. הרשם עודד מאור - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל אביב. עו׳׳ד חגי טרסי - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז המרכז. הרשמת איריס לושי-עבודי ...

 4. גיליון 5716 עמוד 2 מתאריך 11/09/2007

  ... הרשמת כוכבה לוי הרשם עודד מאור עו״ד ליאורה וינשטיין עו״ד אילן דפדי עו״ד רות מזרחי עו״ד אילן בן-דור עו״ד שלמה בנג׳ו עו״ד ואיל ראבי עו״ד חדווה דמסט היגר עו״ד ליאור חורב עו״ד חגי טרסי עו״ד אריה מוסקונה הרשם רפי ארניה עו״ד אסתר ז'יטניצקי (רקובר) עו״ד ישעיהו-דן רונן עו״ד שרון הלוי עו״ד אפרת בוסני עו״ד ...

 5. גיליון 5647 עמוד 2 מתאריך 29/03/2007

  ... עו״ד יאיר דלוגין עו״ד אילן דפדי עו״ד ליאורה וינשטיין עו״ד מנחם מזרחי עו״ד לימור מרגולין-יחידי לבתי משפט לתעבורה במחוז ירושלים עו״ד ליאורה גוברין לבתי משפט השלום מחוז ירושלים עו״ד אורנה סנדלר-איתן הודעה זו באה להוסיף על ההודעה הקודמת2. ו' בניסן התשס״ז (25 במרס 2007 ...