"אילת גולן-תבורי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011

  ... עורכת דין אילת גולן-תבורי - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז; השופטת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז הצפון; עורך דין יהורם שקד - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עורכת דין רונית גורביץ - לכהונת שופטת של בית ...

 2. גיליון 6192 עמוד 3 מתאריך 25/01/2011

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית משפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את -בנימין יזרעאלי אילת גולן-תבורי 1 ס״ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. יהורם שקד רונית גורביץ רותם עיאש אלון רום שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ׳׳ג ...

 3. גיליון 6169 עמוד 2 מתאריך 07/12/2010

  ... עו׳׳ד אילת גולן-תבורי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז; הרשם בנימין יזרעאלי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז; עו׳׳ד יהורם שקד - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עו׳׳ד אלי אנושי - נבחר לכהונת ...

 4. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... הרשמת לימור רייך. לבתי משפט לענייני משפחה מחוזות תל אביב (1) המרכז (2) עו״ד אילת גולן-תבורי,    הרשם בנימין יזרעאלי, הרשמת אליה נוס,    עו״ד נצר סמארה, הרשמת לימור רייך,    עו״ד יהורם שקד. לבתי משפט לתעבורה מחוז תל אביב (3) מרכז (1) עו״ד אורית אלסטר,    עו״ד בועז אורן ...