"אינעאם דחלה שרקאוי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6288 עמוד 2 מתאריך 31/08/2011

    ... גיא הימן יעל טויסטר ישראלי הישאם אבו שחאדה גלית אוסי שרעבי לימור רייך מי-טל אל-עד קרביס אילנית אימבר אינעאם דחלה-שרקאוי תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום. ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-686( דורית בייניש נשיאת בית המשפט העליון 1    ס׳׳ח התשל׳׳א ...

  2. גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011

    ... עורכת דין רונית גורביץ - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז הצפון; הרשמת אינעאם דחלה שרקאוי - לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז הצפון; 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78. עורך דין צחי עוזיאל - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב ...