"איציק זוהר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5976 עמוד 9 מתאריך 14/07/2009

    ... סחרוב 11, ראשון לציון בן עטר ת.ד.5041, ראשון לציון איציק בן עטר 025476219 169 25394 יפה אברהם 3/18, חולון זוהר איציק יפה אברהם 3/18, חולון איציק זוהר 033155870 170 4871 ילקוט הפרסומים 5976, כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ט, 14.7.2009 ...