"איריס אסל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6796 עמוד 2 מתאריך 04/05/2014

  ... לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את איריס אסל, שופטת בית משפט השלום לדון בבית משפט לענייני משפחה. כ׳׳ג באדר ב' התשע׳׳ד )25 במרס 2014( )חמ 3-2666( ציפי לבני ...

 2. גיליון 6793 עמוד 2 מתאריך 29/04/2014

  ... הרשמת איריס אסל - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה( במחוז תל-אביב-יפו; עורך הדין מוחמד חאג'-יחיא - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז ירושלים; עורך הדין ניר מישורי לב-טוב - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון; השופט הצבאי אמיר דהאן - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הדרום ...

 3. גיליון 6793 עמוד 3 מתאריך 29/04/2014

  ... השלום מחוז הצפון; עורכת הדין רחל טיקטין-עדולם - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז הדרום; רשמת הוצל"פ מירב כפיר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז המרכז; עורך הדין אביב שרון - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז מרכז; הרשמת איריס אסל - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו ...

 4. גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012

  ... איריס אסל צוריאל לרנר עדי אייזדרופר סיגל אלבו בן שלו. מרים יפעתי (חלאוי) יפעת אונגר ביטון ג' בשבט התשע׳׳ב (27 בינואר 2012) (חמ 3-64) יעקב נאמן שר המשפטים י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928. 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198 ...

 5. גיליון 5833 עמוד 4 מתאריך 21/07/2008

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את איריס אסל, ת׳׳ז 027376326 לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז המרכז, החל ביום ב' באב התשס׳׳ח (3 באוגוסט 2008). כ׳׳ט בסיוון התשס׳׳ח (2 ביולי 2008) (חמ 2666—3) דניאל פרידמן ...