"איתי אדרת" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5599 עמוד 4 מתאריך 26/11/2006

    ... והתעסוקה, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורך דין איתי אדרת, ת׳׳ז 025239351, לרשם בית דין אזורי לעבודה, החל ביום י׳׳ד בחשון התשס׳׳ז(5 בנובמבר 2006). י”א בחשון התשס׳׳ז(2 בנובמבר 2006) (חמ 3-526) סטפן אדלר נשיא בית הדין הארצי לעבודה מינוי רשם בית דין ...