"אלה מירז" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6788 עמוד 2 מתאריך 10/04/2014

    ... השופטת עירית טובה הוד    עו׳׳ד אורית וינשטיין השופטת ניצה מימון-שעשוע    השופטת אלה מירז עו׳׳ד יצחק שפר (שפרבר) לבית המשפט המחוזי ירושלים )1( עו׳׳ד חנה אופק גנדלר    עו׳׳ד דנה בריסקמן גומלנסקי    השופט דניאל טפרברג השופטת ענת זינגר    השופטת עירית כהן    השופט אלכסנדר רון ...

  2. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

    ... השופט סארי ג׳יוסי השופט ירון לוי השופטת אלה מירז השופטת תמר נאות-פרי השופטת אריקה פריאל עו׳׳ד יצחק שפר (שפרבר) הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-984י לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים ...

  3. גיליון 6050 עמוד 2 מתאריך 19/01/2010

    ... אלה מירז מרינה לוי אבישי רובס ניצן סילמן ערן נוה הדס גולדקורן אליעזר שחורי מוחמד מסארווה משה גינות חננאל שרעבי כהונתם באותה ערכאה. עד לתום תקופת י׳׳ב בטבת התש׳׳ע (29 בדצמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש ...