"אלון אופיר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6853 עמוד 2 מתאריך 07/08/2014

  ... השופט אלון אופיר - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז דרום; רשמת הוצל׳׳פ מירב אליהו - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז מרכז; עורכת הדין רונית פוזננסקי-כץ - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו; עורך הדין אילן סלע - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו ...

 2. גיליון 6788 עמוד 2 מתאריך 10/04/2014

  ... השופט אלון אופיר עו״ד נסרין אסכנדר מוסא עו״ד אלי ברנד עו״ד שרונה גינור עו״ד ליאורה וינשטיין עו״ד יסמין כתילי מני הרשמת דנה עופר הרשם עמיעד רט לבתי משפט השלום מחוז חיפה )3-1( עו׳׳ד אופיר איל עו״ד ר ון בן מיור עו״ד יעקב גולדברג רשמת הוצאה לפועל ליאת הר ציון רשמת הוצאה לפועל תמי יטח עו״ד אמיר ...

 3. גיליון 6749 עמוד 35 מתאריך 04/02/2014

  ... אלון אופירה 18/12/13 6624-11-12 27578 חבר 0/0, חבר 60683018 אמיניה רועי 18/12/13 44490-01-12 24788 חבר 9/0, חבר 66072117 אמיניה רחל מיכל 23/12/13 12014-11-12 27629 אנילביץ 29/8, צפת 308736644 ...

 4. גיליון 6598 עמוד 62 מתאריך 23/05/2013

  ... אלון אופירה 29122 32/21/13 23/21/12 13719-12-11 24516 הגלבוע 6/2,בית שאן 31753256 אלוק איציק 12132 28/12/13 21/11/12 832-28-12 26926 שלמה המלך 35/2,טבריה 39264247 אליאס ליאור 29122 23/12/13 24/12/12 ...

 5. גיליון 6594 עמוד 12 מתאריך 20/05/2013

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 21.4.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון אופיר, ת״ז 031674211, מרח' השרון 22, דירה 7, רעננה, למפרק החברה ...

 6. גיליון 6594 עמוד 13 מתאריך 20/05/2013

  ... ביום 1.7.2013, בשעה 15.00, ברח' השרון 22, דירה 7, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אלון אופיר, מפרק ה-יג העיקרים בע״מ (ח״פ 51-350398-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 7. גיליון 5679 עמוד 3 מתאריך 12/06/2007

  ... לשופטים של בית משפט לתעבורה, החל ביום כי באייר התשס״ז (8 במאי 2007): רות רז דלית ורד עופר נהרי אבישי קאופמן אלון אופיר לאה שלזינגר-שמאי כ״ו באייר התשס״ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1    ס״ח התשמ״ד, עמי 198. 2    ס״ח התשמ״ד, עמי 78. הודעה על מינוי שופטים ...

 8. גיליון 5644 עמוד 2 מתאריך 22/03/2007

  ... עו׳׳ד חגית מטלין - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (עניני משפחה) במחוז המרכז. עו׳׳ד מיכל קפלךרוקמן - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) במחוז הדרום. עו׳׳ד אלון אופיר - נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז הדרום. י”א באדר התשס׳׳ז(1 במרס 2007) (חמ 3-1803) דניאל פרידמן ...

 9. גיליון 5626 עמוד 3 מתאריך 06/02/2007

  ... לבתי משפט לתעבורה מחוז הדרום(1): עו׳׳ד אלון אופיר    עו׳׳ד אריאלה זהר-הלוי עו׳׳ד יאיר רבינוביץ    הרשמת מגי כהן עו׳׳ד עפר נהרי לבתי משפט השלום מחוז הדרום(1-0): עו׳׳ד שלמה בנג׳ו    עו׳׳ד אילן בן-דור עו׳׳ד עדו דרויאן    עו׳׳ד יואל עדן עו׳׳ד רנה הירש (בסקר)    הרשמת ענת אלפסי ...

 10. גיליון 5509 עמוד 16 מתאריך 26/03/2006

  ... ריחאנה 0326 אלוני אופירה 19.9.2002 בן אור סימה 2429 חיימוב חיים 28.11.2003 לוי שרה 6882 קליין גבריאל 22.12.2005 קליין שמואל 6626 תשובה ויטו 5.1.2006 תשובה אלי 3247 מנצור גבריאל 6.4.2005 ...